Bratislava contemporary players: SOOZVUK

sobota 12. 10. 2013 o 17:00
Malá sála Slovenskej filharmónie

Bratislava contemporary players: SOOZVUK

Účinkujúci

Bratislava contemporary players: SOOZVUK
Marián Lejava – dirigent
Milan Paľa – viola

Program

Lucia Papanetzová – Canon pre sláčikový orchester
Lucia Koňakovská – Variácie pre violu a komorný orchester
Boško Milakovič – Strongs for Strings (premiéra)
Peter Groll – Zalan
Marián Lejava – Vertigo, koncert pre milanolo a komorný orchester
Viktor Fuček – Too Long Play (výtvarná inštalácia)

SOOZVUK je autorské umelecké združenie, ktoré v rokoch 2002-2003 sformovali generačne spriaznení skladatelia Boško Milaković (1973), Peter Groll (1974), Lucia Koňakovská (1975), Marián Lejava (1976), Lucia Papanetzová (1978) a výtvarník Viktor Fuček (1977).

Za desať rokov pôsobenia SOOZVUK zorganizoval množstvo koncertov z diel slovenských i zahraničných súčasných autorov všetkých generácií (približne 130 diel od 66 autorov v rámci koncertných cyklov), pričom sa osobitne venoval uvádzaniu tvorby najmladších skladateľov (vyše 170 skladieb od 83 autorov na pôde festivalu Prehliadka mladých skladateľov). So SOOZVUKom účinkuje prominentný sólista Milan Paľa.

otvoriť