Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor

nedeľa 6. 10. 2013 o 19:30
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie

Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor

Účinkujú

Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
Juraj Valčuha – dirigent
Blanka Juhaňáková – zbormajsterka

Anna Samuil – soprán
Terézia Kružliaková – alt
Khachatur Badalyan – tenor
Peter Mikuláš – bas

Program

Giuseppe Verdi – Messa da Requiem

Impozantné Requiem Giuseppe Verdiho je stálicou koncertných pódií, lahôdkou pre interpretov i publikum. Toto Verdiho sakrálne dielo má zvláštnu históriu. Po smrti veľkého majstra bel canta Gioacchina Rossiniho vyzval Verdi známych talianskych skladateľov, aby spoločne napísali smútočnú omšu na jeho pamiatku. Sám sa podujal skomponovať časť Libera me, no jeho plán nevyšiel. K myšlienke skomponovať Requiem sa Verdi vrátil o päť rokov neskôr, keď zomrel jeden z vrcholných predstaviteľov talianskej romantickej literatúry Alessandro Manzoni. Jeho román Snúbenci patril od mladosti k obľúbeným dielam Giuseppe Verdiho. Manzoniho smrť bola teda istým vonkajším impulzom dovŕšiť myšlienku na skomponovanie sakrálneho opusu. Premiéru Verdi dirigoval osobne vo výročný deň Manzoniho smrti v chráme San Marco v Miláne v roku 1874. O svojich mimoriadnych dirigentských kvalitách bude mať znova príležitosť presvedčiť Juraj Valčuha, tentokrát so Slovenskou filharmóniou, SFZ a špičkovými vokálnymi sólistami.

Juraj Valčuha

Juraj Valčuha

Blanka Juhaňáková

Blanka Juhaňáková

Anna Samuil

Anna Samuil

Terézia Kružliaková

Terézia Kružliaková

Khachatur Badalyan

Khachatur Badalyan

Peter Mikuláš

Peter Mikuláš

otvoriť