Klavírny recitál – Ladislav Fančovič

nedeľa 29. 9. 2013 o 16:00
Malá sála Slovenskej filharmónie

Klavírny recitál – Ladislav Fančovič

Účinkujúci

Ladislav Fančovič – klavír

Program

Ernő Dohnányi – Tri skladby pre klavír, op. 23
Ernő Dohnányi – Rulalia Hungarica, op. 32
Ernő Dohnányi – Passacaglia, op. 6
Leopold Godowsky – Passacaglia

Meno bratislavského klaviristu Ladislava Fančoviča je dnes známe nielen priaznivcom vážnej hudby, ale aj historickej interpretácie džezu. Fančovič sa venuje štúdiu a nahrávaniu diela bratislavského rodáka, skladateľa a virtuóza Ernő Dohnányiho, ktoré postupne nahráva na CD. Dohnányiho dielo doplní na koncerte monumentálna Passacaglia na tému Schubertovej Nedokončenej symfónie od Leopolda Godowského.

otvoriť