Latvian National Symphony Orchestra

Saturday 13th October 2018, 7:30 PM
Slovak Philharmonic Concert Hall

Latvian National Symphony Orchestra

PERFORMERS

Latvian National Symphony Orchestra
Andris Poga – conductor
Alexander Kniazev – cello

PROGRAM

Pēteris Vasks – Musica Appassionata
Dmitry Shostakovich – Cello Concerto No. 1 in E flat Major, Op. 107
Felix Mendelssohn Bartholdy  –
Symphony No. 4 in A major, Op. 90 Italian

ADMISSION:  24, 20, 16 €     TICKETS

Lotyšský skladateľ Pēteris Vasks je výraznou osobnosťou na súčasnej svetovej skladateľskej scéne. Hudba je pre neho synonymom slov krása a svätosť a prostriedkom, ktorý môže vniesť svetlo do sféry ľudskej duše. Dmitrij Šostakovič takmer štyridsať rokov tvrdo vzdoroval sovietskemu režimu – v tomto období vznikol aj jeho Prvý violončelový koncert. Felix Mendelssohn-Bartholdy žil síce veľmi krátky, ale z hľadiska aktivít intenzívny život. Veľmi rád a často cestoval a každá z ciest ho inšpirovala k skomponovaniu majstrovského diela. Baladická, svižná a temperamentná Talianska symfónia je výsledkom očarenia z krás Apeninského polostrova.

Alexandra Kniazeva, považovaného za dôstojného nasledovníka Mstislava Rostropoviča, naše publikum dobre pozná. Na hosťovanie na BHS si ho tentoraz prizval Lotyšský národný orchester pod taktovkou svojho šéfdirigenta Andrisa Pogu. Dirigent si minulý rok získal sympatie poslucháčov na koncerte so Slovenskou filharmóniou.

20181013-andris-poga-noslegums-kvadr_preview20181013-alexander-kniazev20181013-lsno-c_kaspars-alksnis

Udalosti

  • Žiadne udalosti
  • open