Štátny komorný orchester Žilina / Spevácky zbor Lúčnica

Saturday 11th October 2014, 7:30 PM
Concert Hall of the Slovak Philharmonic

Štátny komorný orchester Žilina / Spevácky zbor Lúčnica

Účinkujúci

Štátny komorný orchester Žilina
Spevácky zbor Lúčnica
Jean Bernard Pommier – dirigent/klavír
Elena Matušová – zbormajsterka
Jana Kurucová – mezzosoprán

Program

Ludwig van Beethoven – Coriolan, predohra op. 62
Ludwig van Beethoven – Koncert pre klavír a orchester č. 2 B dur op. 19
Peter Martinček van Grob – Symfónia č. 4 In memoriam M. R. Štefánik, pre soprán, miešaný zbor a orchester (premiéra)

Ludwig van Beethoven niekoľkokrát reagoval na politické udalosti svojej doby. Intenzívne vnímal konanie Napoleona Bonaparteho. Z počiatočného nadšenia sa vyvinul dešpekt a pohŕdanie. Svoj protest a humanistický postoj prezentoval okrem iného aj v predohre ku Collinovej hre Coriolan. Klavírny koncert B dur je, naopak, rýdzo hudobnou inšpiráciou a jeho koncept súvisí veľmi výrazne aj s technickou reformou kladivkového nástroja, charakteristickou pre Beethovenovu dobu. Občianska zainteresovanosť v oblasti vnímania dejín národa a prezentovania úcty voči človeku je zreteľná aj v projekte Symfónie č. 4 Petra Martinčeka, zasvätenej pamiatke Milana Rastislava Štefánika. Peter Martinček skomponoval dielo pre jednu z popredných slovenských vokálnych umelkýň Janu Kurucovú, od roku 2009 sólistku prominentnej Deutsche Oper Berlin.

Udalosti

  • Žiadne udalosti
  • open