Slovenská filharmónia

Saturday 4th October 2014, 7:30 PM
Concert Hall of the Slovak Philharmonic

Slovenská filharmónia

S poľutovaním si Vás dovoľujeme informovať, že pre ochorenie

Maxa Emanuela Cenčića

je hosťovanie tohto vynikajúceho kontratenoristu v rámci Bratislavských hudobných slávností
v sobotu 4. 10. 2014 zrušené.

Koncert sa uskutoční v náhradnom termíne 6. decembra 2014 v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie.Zakúpené vstupenky platia na koncert v náhradnom termíne alebo ich môžete vrátiť v pokladnici Slovenskej filharmónie do konca BHS – do 12. októbra 2014.

Účinkujúci

Slovenská filharmónia
George Petrou – dirigent
Max Emanuel Cenčić – kontratenor

Program

Koncert z opernej tvorby Wolfganga Amadea Mozarta a Gioachina Rossiniho.

Tradícia kontratenoristov siaha hlboko do minulosti sakrálneho spevu, keď sa na bohoslužbách mohli v úlohe spevákov prezentovať výlučne muži. Pôvodne išlo o eunuchov, až neskôr vznikali školy, špecializujúce sa na výchovu kontratenoristov. Aj v opernej hudbe účinkovali kontratenoristi a to ešte v časoch Wolfganga Amadea Mozarta a Gioachina Rossiniho. Slávna tradícia časom oslabla, ale v druhej polovici 20. storočia registrujeme jej výraznú revitalizáciu. Vedúcou osobnosťou svetovej kontratenorovej interpretácie je aj Max Emanuel Cenčić. Začiatky jeho oslňujúcej kariéry súvisia so slávnym chlapčenským zborom Wiener Sängerknaben. Dnes je podľa mnohých odborníkov považovaný za jednotku v kontratenorovej interpretácii.

Koncert je pripravený v spolupráci s agentúrou KAPOS.

Udalosti

  • Žiadne udalosti
  • open