Koncert operných árií a zborov – Verejná generálka

Sunday 28th September 2014, 11:00 AM
Concert Hall of the Slovak Philharmonic

Koncert operných árií a zborov – Verejná generálka

Účinkujú

Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
Peter Valentovič – dirigent
Jozef Chabroň – zbormajster
Edita Gruberová – soprán
Richard Šveda – barytón

Program

Verejná generálka koncertu operných árií a zborov

Udalosti

  • Žiadne udalosti
  • open