Všetky príspevky v Nezaradené

2 Príspevky
Bratislavské hudobné slávnosti 2024

59. Bratislavské hudobné slávnosti 2024 – Tlačová správa

BRATISLAVSKÉ  HUDOBNÉ SLÁVNOSTI
59. ročník    21. september – 6. október 2024 + mimoriadny koncert 5. 9. 2024
aktualizované 6. mája 2024

Podrobný program bude zverejnený 15. mája, predaj vstupeniek sa začne v pondelok 20. mája 2024 v Pokladnici Slovenskej filharmónie a online.

59. ročník Bratislavských hudobných slávností sa uskutoční tradične na prelome septembra a októbra od 20.9. do 6. 10. 2024. Tento rok predchádza slávnostiam mimoriadny festivalový koncert BHS:
5. septembra 2024 bude hosťom na pôde Slovenskej filharmónie v Redute jeden z najprestížnejších orchestrov Cleveland Orchestra so špičkovým dirigentom Franzom Welserom-Möstom, hudobným riaditeľom orchestra od roku 2002.

V The New York Times označili Cleveland Orchestra za najlepší v Amerike, ak nie vo svete, pre jeho virtuozitu, eleganciu zvuku, pestrosť farieb a komornú hudobnú súzvučnosť „prakticky bezchybnú“.

Clevelandský orchester, ktorý píše svoju históriu od decembra 1918, je tento rok na svojom 80. medzinárodnom turné, v rámci ktorého vystúpi v šiestich mestách: Berlin, Helsinki, Lucerne, Ansfelden, Bratislava a Viedeň. Účinkovanie v Ansfeldene, rodnom meste Antona Brucknera, je pri príležitosti 200. výročia narodenia skladateľa a viaže sa na otvorenie Bruckner Festivalu v Linzi. Sólistom koncertu je skvelý islandský klavirista Víkingur Ólafsson.Výnimoční hostia festivalu sa predstavia Schumannovým klavírnym koncertom a mol, op. 54  a Čajkovského Symfóniou č. 5 e mol, op. 64.

Slovenskej filharmónii, ako rezidenčnému orchestru, patria na BHS tri koncerty – otvárací, záverečný, a pokračujúc v obnovenej tradícii z minulého roka, aj koncertné uvedenie opery v termíne uprostred festivalu.

Otvárací koncert BHS 2024 bude dirigovať šéfdirigent SF Daniel Raiskin. Sólistom bude excelentný hráč na kontrabas Roman Patkoló, v ktorého podaní zaznie Divertimento concertante talianskeho skladateľa Nina Rotu. Koncert otvorí symfonická suita Dolu Váhom Alexandra Moyzesa (pri príležitosti 40. výročiu úmrtia autora) a vyvrcholí Šostakovičovou Symfóniou č. 9 Es dur, op. 70.

Na záverečnom  koncerte pod taktovkou francúzskeho dirigenta Sylvaina Cambrelinga je na programe monumentálne dielo Hetora Berlioza, dramatická symfónia Romeo a Júlia. Týmto opusom sa Slovenský filharmonický zbor (Jan Rozehnal, zbormajster) predstaví krátko po BHS na koncerte v Hamburgu.

Program BHS 2024 reflektuje Rok českej hudby a 200. výročie narodenia Bedřicha Smetanu:

Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor s českými a slovenskými sólistami v hlavnej úlohe s Máriou Porubčinovou pod vedením Jaroslava Kyzlinka koncertne uvedú slávnostnú českú operu Libuše (26.9.).

Po dvoch rokoch opäť privítame Českú filharmóniu (27. 9.) s výnimočným dirigentom Semyonom Bychkovom a klavírnym virtuózom Daniilom Trifonovom, v roku 2011 víťazom Čajkovského súťaže v Moskve, trvalo sídliaceho v New Yorku. V jeho podaní si vypočujú návštevníci koncertu Dvořákov Koncert pre klavír a orchester g mol, op. 33 a v druhej časti Berliozovu Fantastickú symfóniu.

K očakávaným patria na BHS, popri našich významných interpretoch, koncerty zahraničných orchestrov a hostí. Okrem už vyššie spomenutých – Clevelandského a Českej filharmónie, to budú tieto zaujímavé telesá:

Wiener Symphoniker (21.9.) s dirigentom Petrom Popelkom a sólistkou, „levicou za klavírom“, ako označujú Annu Vinnitskuyu, víťazku prestížnej súťaže kráľovnej Elisabethy v Bruseli. Viedenskí symfonici boli naposledy na BHS v roku 2007, tentoraz prichádzajú vzápätí po inauguračnom koncerte Petra Popelku za svojho šéfdirigenta, s rovnakým programom Čajkovského Koncert pre klavír a orchester b mol a Bartókov Koncert pre orchester.

Arménsky štátny symfonický orchester s dirigentom Eduardom Topchjanom (22.9.) sa na BHS vracia po štrnástich rokoch, teraz s našim sólistom, vynikajúcim trubkárom Stanislavom Masarykom. Na programe je Alexander Arutunian a Sergej Rachmaninov Symfónia č. 2 e mol, op. 27.

English Chamber Orchestra zavíta so švajčiarskym dirigentom Kasparom Zehnderom a s mnohými cenami ovenčeným sólistom, škótskym virtuóznym perkusionistom Colinom Curriem (24.9.): zaznejú diela Petra Maxwella, Jamesa MacMillana, Igora Stravinského.

Kórejský národný symfonický orchester s dirigentom Davidom Reilandom (3.10.) predstaví vynikajúcu svetovú sopranistku Sumi Jo s áriami z opier Donizettiho Dcéra pluku, Belliniho Norma a Puritani; v druhej časti programu je zaradená Schumannova Symfónia č. 4 d mol, op. 120. Účinkovanie orchestra je výmenou za prezentáciu SF na záver uplynulého roka v Kórey.

Po mimoriadne priaznivom ohlase mladých z orchestra Kráľovnej Sophie z Madridu pred dvoma rokmi, sa členovia Festivalového výboru BHS rozhodli prijať ponuku Symfonického orchestra mladých z Barcelony (4. 10.) s dirigentom Carlosom Checom a sólistom Ilyom Maximovom, víťazom Medzinárodnej klavírnej súťaže Viotti vo Vercelli, Taliansko a laureátom mnohých ďalších; s programom prevažne z diel španielskej proveniencie Eduard Toldrà, Ruperto Chapí, Manuel de Falla.

Určite zaujímavé miesto na BHS 2024 bude mať hosťovanie svetovej mezzosopranistky Magdalény Koženej so švajčiarskym barokovým orchestrom La Cetra Basel (2.10.). Pod vedením dirigenta Andreu Marcona uvedie program nazvaný Alcina – Začarovaná láska z diel Georga Friedricha Händla, Arcangela Corelliho, Alessandra Marcella a Francesca Mariu Veraciniho.

Svojím umením nás na organovom recitáli určite zaujme výnimočná lotyšská umelkyňa Iveta Apkalna (29.9.).

Pod vedením Rastislava Štúra uvedie svoj festivalový koncert jubilujúce najstaršie symfonické teleso na Slovensku Symfonický orchester Slovenského rozhlasu. Predstaví sa premiérou diela Jevgenija Iršaia a Symfóniou č. 4 Es dur Antona Brucknera, ktorú mal skladateľ údajne najradšej.

Z komorných orchestrov má stále miesto v programe BHS Štátny komorný orchester Žilina (28.9.), ktorý spolu so speváckym zborom Lúčnica uvedie premiéru diela Víťazoslava Kubičku Requiem a Mozartov Husľový koncert  č. 5 A dur bude pod vedením Leoša Svárovského  interpretovať Teo Gertler, mladý sólista, ktorý sa už na BHS predstavil a nedávno očaril v Budapešti v televíznej súťaži Virtuózi.

Na BHS 2024 nebude chýbať Slovenský komorný orchester s umeleckým vedúcim Ewaldom Danelom a predstavíme novokonštituovaný komorný súbor Camerata Philharmonica Slovaca zložený z hráčov Slovenskej filharmónie, ktorí budú mať príležitosť koncertovať vo flexibilných zoskupeniach podľa dramaturgie programu.

Na BHS sa teleso predstaví po prvý raz 29. 9. s náročným programom: Mozartovou Gran Partitou pre drevené dychové nástroje a kontrabas, Ravelovou Introdukciou a Allegrom pre harfu, klarinet a sláčikové kvarteto a koncertnou suitou z jazzového baletu Bohuslava Martinů Kuchynská revue.

Priestor dostávajú vynikajúci slovenský klavirista Marián Lapšanský a český huslista Ivan Ženatý, ktorý sa predstavia 28. 9.; a chýbať nebude ani komorný koncert z diel slovenských skladateľov, ktorým pokračujeme v tradícii a tento rok uvádzame komornú tvorbu pre sláčikové kvarteto /Mucha Quartet a dychové nástroje /Slovak Brass Quintet (28.9.).

Stručná rekapitulácia:
termín 59. ročníka BHS 20.9. – 6.10. + mimoriadny koncert 5. 9. 2024
počet koncertov 20 + 3 koncerty v Dome umenia v Piešťanoch

Slovenská filharmónia: 3 produkcie / otvárací a záverečný koncert festivalu a koncertné uvedenie opery B. Smetanu Libuše

8 zahraničných orchestrov:
The Cleveland Orchestra, Wiener Symphoniker, Česká filharmónia, English Chamber Orchestra, La Cetra Barockorchester Basel, Arménsky národný filharmonický orchester, Kórejský národný symfonický orchester, Symfonický orchester mladých z Barcelony

Vokálny recitál: barokový večer Alcina – Začarovaná láska, sólistka Magdaléna Kožená

Organový recitál: Iveta Apkalna

Slovenské orchestre okrem rezidenčného SF:
Symfonický orchester Slovenského rozhlasu/SOSR – k 95. výročiu založenia
Štátny komorný orchester Žilina – k 50. výročiu založenia
Slovenský komorný orchester
Camerata Philharmonica Slovaca a ďalší slovenskí a zahraniční sólisti a dirigenti

57. Bratislavské hudobné slávnosti 2022

BRATISLAVSKÉ  HUDOBNÉ SLÁVNOSTI
57. ročník    23. september – 8. október 2022

Vážení návštevníci Bratislavských hudobných slávností,
aj tento rok sme sa snažili pripraviť pre vás program a pozvať zaujímavých hostí, zahraničných i našich umelcov, ktorí ozvláštnia jeseň nevšednými hudobnými večermi.

Program 57. ročníka si môžete podrobne pozrieť na našej webovej stránke.

Je ambíciou organizátorov BHS siahať na najvyššie méty, veď festival je medzinárodnou platformou prezentácie interpretačnej úrovne prestížnych zahraničných orchestrov a interpretov  a slovenských vynikajúcich sólistov, dirigentov a orchestrov. Prostredníctvom rešpektovanej značky BHS je to aj príležitosť prezentácie slovenskej hudby a kultúry vôbec v zahraničí. BHS ako jeden z najprestížnejších festivalov, je uznávaným členom Asociácie európskych festivalov/EFA so sídlom v Bruseli ako jediný slovenský reprezentant.

Slovenská filharmónia/SF – ako rezidenčný orchester BHS – sa predstaví na 57. ročníku na troch koncertoch. Festival otvorí dielo slovenského skladateľa Ilju Zeljenku, ktorého nedožité 90. narodeniny si v roku 2022 pripomíname. Sólistkou v jeho diele bude skvelá sopranistka Slávka Zámečníková. Otvárací koncert zaznie pod taktovkou šéfdirigenta Slovenskej filharmónie Daniela Raiskina. Sólistom Liszstovho klavírneho koncertu bude vynikajúci chorvátsky umelec Dejan Lazić. Na záverečnom koncerte zaznie v podaní Slovenskej filharmónie pod taktovkou renomovaného francúzskeho dirigenta Alexandra Blocha  a vynikajúceho amerického huslistu Gila Shahama známy Saint-Saënov koncert a s účasťou Slovenského filharmonického zboru symfonická báseň Césara Francka Psyché (200 rokov od narodenia skladateľa).

Samostatný koncert má ďalší súbor SF Slovenský komorný orchester. V rámci programu si uvedením diela Ladislava Burlasa Planctus pripomenieme 95. výročie narodenia skladateľa, bývalého dlhoročného predsedu Festivalového výboru BHS. Aj ďalšie dielo na tomto koncerte bude od slovenského skladateľa Ota Ferenczyho Serenáda pre flautu, klarinet, fagot, harfu a sláčiky, na ktorom sa ako sólisti predstavia výborní členovia orchestra SF. V druhej časti koncertu sa predstaví Spevácky zbor mesta Bratislavy, aby spoločne interpretovali  Händlovo Te Deum.

Zo slovenských orchestrov privítame na 57. ročníku BHS Symfonický orchester Slovenského rozhlasu pod taktovkou legendárneho Ondreja Lenárda, šéfdirigenta SOSR, ktorý v septembri oslávi svoje životné jubileum/80 rokov. Jubilantom na tomto koncerte bude aj sólista, huslista Juraj Čižmarovič/60 rokov. Štátna filharmónia Košice zavíta na BHS s novým šéfdirigentom Robertom Jindrom, sólistom koncertu bude arménsky huslista Sergey Khachatryan. Štátny komorný orchester Žilina so speváckym zborom Lúčnica a dirigentom Leošom Svárovským prispievajú zaujímavým programom z diel slovenských skladateľov – Filas, Zimmer, Mikuláš Moyzes (150. výročie narodenia).Sólistom Zimmerovho husľového koncertu bude Milan Paľa.

Na BHS 2022 bude účinkovať šesť zahraničných orchestrov:

Česká filharmónia prichádza so svojím šéfdirigentom Semyonom Bychkovom a gruzínskou huslistkou Lisou Batiashvili. Tento koncert sa na BHS uskutoční aj v súvislosti s predsedníctvom Českej republiky v EÚ. Budapest Festival Orchestra s dirigentom Ivánom Fischerom a nemeckou sopranistkou Annou Lena Elbert; Orchestra dell´Accademia Nazionale di Santa Cecilia z Ríma so slovenským svetobežníkom, dirigentom Jurajom Valčuhom a uzbeckým klaviristom Behzodom Abduraimovom; Royal Philharmonic Orchestra z Londýna s dirigentom Vasily Petrenkom a macedónskym klaviristom Simonom Trpčeskim; PKF-Prague Philharmonia s poľským dirigentomDawidom Runtzom a francúzskou violončelistkou Camille Thomas a Filharmonický orchester Monte Carlo s dirigentom Kazuki Yamadom a ukrajinskýmhuslistom Valeriy Sokolovom.

Na programe komorných koncertov nebudú chýbať 2 recitály: organový recitál podaní rakúskeho umelca Johannes Zeinler, víťaza prestížnej medzinárodnej súťaže v Chartres v roku 2018a recitál španielskeho klaviristu Lea de María, jedného z víťazov minuloročnej  Medzinárodnej klavírnej súťaže J. N. Hummela.

Do programu je zaradený komorný koncert Bratislavského dychového okteta/50 rokov existencie a koncert Mucha Quartet s dielami slovenských skladateľov;  pokračovať budeme v sérii komorných koncertov z diel slovenských skladateľov – tento rok z piesňovej tvorby.

Diela slovenských skladateľov zaznejú aj v podaní hosťujúcich zahraničných orchestrov – napríklad Orchestra dell´Accademia Nazionale di Santa Cecilia z Ríma otvorí koncert  dielom Turbulenciaskladateľky Ľubice Čekovskej a PKF-Prague Philharmonia dielom Allegrosinfonico od Ľudovíta Rajtera.

Osviežením festivalového programu bude určite Janoška Ensemble, ktorý BHS zahŕňa do svojho európskeho turné, na ktorom prezentuje album The Big B´s z vydavateľstva Deutsche Grammaphon.

Na programe 57. ročníka BHS by malo zaznieť 19 koncertov. Tri koncerty z tohto programu  uvedie festival aj na pôde Domu umenia v Piešťanoch prezentujúc tak snahu dostať sa do ešte širšieho povedomia mimo Bratislavy nielen promovaním festivalu, ale aj reálnymi produkciami.

Predaj vstupeniek sa začne 22. augusta, kedy bude reálnejšia možnosť posúdiť vývoj pandemickej situácie. Veríme, že sa BHS uskutočnia v plnom rozsahu, tak ako minulý rok.

Tešíme sa na stretnutie s Vami na koncertoch BHS.

otvoriť