Všetky príspevky v Aktuality

12 Príspevky

59. Bratislavské hudobné slávnosti, 20. 9. – 6. 10. 2024

59. ročník Bratislavských hudobných slávností sa uskutoční tradične na prelome septembra a októbra od 20.9. do 6. 10. 2024.
Tento rok predchádza slávnostiam mimoriadny festivalový koncert BHS 5. septembra

Hosťom na pôde Slovenskej filharmónie v Redute jeden z najprestížnejších orchestrov Cleveland Orchestra so špičkovým dirigentom Franzom Welserom-Möstom, hudobným riaditeľom orchestra od roku 2002. V The New York Times označili Cleveland Orchestra za najlepší v Amerike, ak nie vo svete, pre jeho virtuozitu, eleganciu zvuku, pestrosť farieb a komornú prakticky bezchybnú súzvučnosť. Slávny orchester účinkoval v Bratislave doteraz iba jediný raz, v roku 1965. V rámci svojho aktuálneho, v poradí už 80. medzinárodného turné, navštívi šesť významných hudobných európskych centier: Berlin, Helsinki, Lucerne, Ansfelden, Bratislavu a Viedeň. Koncert v Ansfeldene, rodnom meste Antona Brucknera, je pri príležitosti 200. výročia narodenia skladateľa a viaže sa na otvorenie Bruckner Festivalu v Linzi.
Sólistom koncertu je skvelý islandský klavirista Víkingur Ólafsson. Výnimoční hostia festivalu sa predstavia Schumannovým klavírnym koncertom a mol, op. 54  a Čajkovského Symfóniou č. 5 e mol, op. 64.

Slovenská filharmónia, rezidenčný orchester BHS

Slovenskej filharmónii, ako rezidenčnému orchestru, patria na BHS tri koncerty – otvárací, záverečný, a pokračujúc v obnovenej tradícii z minulého roka, aj koncertné uvedenie opery v termíne uprostred festivalu.

Na úvod otváracieho koncertu (20.9.) pod taktovkou šéfdirigenta SF Daniela Raiskina zaznie dielo slovenského skladateľa – suita pre veľký orchester Dolu Váhom od Alexandra Moyzesa. Program ozvláštni mimoriadny sólista na kontrabas Roman Patkoló skladbou Divertimento concertante talianskeho skladateľa Nina Rotu známeho predovšetkým ako autora filmovej a divadelnej hudby, ktorý sa nevyhýbal klasike.
Pokračujúc v obnovenej tradícii koncertného uvádzania opier na BHS a súčasne reflektujúc Rok českej hudby a 200. výročie narodenia Bedřicha Smetanu, zaradila festivalová dramaturgia do programu slávnostnú českú operu Libuše (26.9.). Dielo zaznie v podaní Slovenskej filharmónie, Slovenského filharmonického zboru, zbormajster Jan Rozehnal, s českými a slovenskými sólistami, v hlavnej úlohe s Máriou Porubčinovou, pod vedením dirigenta Jaroslava Kyzlinka.
Na záverečnom koncerte (6.10.) pod taktovkou francúzskeho dirigenta Sylvaina Cambrelinga je na programe monumentálne dielo Hectora Berlioza, dramatická symfónia Romeo a Júlia. Týmto opusom sa Slovenský filharmonický zbor (Jan Rozehnal, zbormajster) predstaví krátko po BHS na koncerte v Hamburgu.

Zahraničné orchestre na 59. ročníku BHS

K očakávaným patria na BHS, popri našich významných interpretoch, koncerty zahraničných orchestrov a hostí – tento rok účinkuje na BHS 8 zahraničných orchestrov.
Okrem už vyššie spomenutého Clevelandského orchestra sa po dvoch rokoch na BHS opäť vracia ďalší svetový orchester – Česká filharmónia (27.9.) s výnimočným dirigentom Semjonom Byčkovom. Za klavírom privítame virtuóza Daniila Trifonova, v roku 2011 víťaza Čajkovského súťaže v Moskve, laureáta Grammy a ďalších ocenení, trvalo sídliaceho v New Yorku. V jeho podaní si návštevníci koncertu vypočujú Dvořákov Koncert pre klavír a orchester g mol, op. 33 a v druhej časti sa hostia predstavia Berliozovou Fantastickou symfóniou.

Wiener Symphoniker (21.9.) s dirigentom Petrom Popelkom a sólistkou, „levicou za klavírom“, ako označujú Annu Vinnitskuyu, víťazku prestížnej súťaže kráľovnej Elisabethy v Bruseli. Viedenskí symfonici boli naposledy na BHS v roku 2007, tentoraz prichádzajú vzápätí po inauguračnom koncerte Petra Popelku za svojho šéfdirigenta, s rovnakým programom Čajkovského Koncert pre klavír a orchester b mol a Bartókov Koncert pre orchester.
Arménsky národný filharmonický orchester s dirigentom Eduardom Topchjanom (22.9.) sa na BHS vracia po štrnástich rokoch, teraz s našim sólistom, vynikajúcim trubkárom Stanislavom Masarykom. Na programe je Alexander AruťuňanSergej Rachmaninov Symfónia č. 2 e mol, op. 27.
English Chamber Orchestra zavíta so švajčiarskym dirigentom Kasparom Zehnderom a s mnohými cenami ovenčeným sólistom, škótskym virtuóznym perkusionistom Colinom Curriem (24.9.): zaznejú diela Petra Maxwella, Jamesa MacMillana, Igora Stravinského.
Kórejský národný symfonický orchester s dirigentom Davidom Reilandom (3.10.) predstaví vynikajúcu svetovú sopranistku Sumi Jo s áriami z opier Donizettiho Dcéra pluku, Belliniho Norma a Puritani; v druhej časti programu je zaradená Schumannova Symfónia č. 4 d mol, op. 120. Účinkovanie orchestra je výmenou za prezentáciu SF na záver uplynulého roka v Kórey.

Po mimoriadne priaznivom ohlase mladých z orchestra Kráľovnej Sophie z Madridu pred dvoma rokmi, sa členovia Festivalového výboru BHS rozhodli prijať ponuku Symfonického orchestra mladých z Barcelony (4.10.) s dirigentom Carlosom Checom a sólistom Ilyom Maximovom, víťazom Medzinárodnej klavírnej súťaže Viotti vo Vercelli, Taliansko a laureátom mnohých ďalších; s programom prevažne z diel španielskej proveniencie Eduard Toldrà, Ruperto Chapí, Manuel de Falla.

Určite zaujímavé miesto na BHS 2024 bude mať hosťovanie svetovej mezzosopranistky Magdalény Koženej so švajčiarskym barokovým orchestrom La Cetra Barockorchester Basel (2.10.). Pod vedením dirigenta Andreu Marcona uvedie program nazvaný Alcina – Začarovaná láska z diel Georga Friedricha Händla, Arcangela Corelliho, Alessandra Marcella a Francesca Mariu Veraciniho.

Organový recitál

Výnimočná lotyšská umelkyňa Iveta Apkalna (29.9.) sa na BHS predstaví s programom z diel skladateľských velikánov: barokového majstra Johanna Sebastiana Bacha a nestora amerického minimalizmu Philipa Glassa – Bach & Glass

Slovenské orchestre a umelci na 59.ročníku BHS

Pod vedením Rastislava Štúra uvedie svoj festivalový koncert jubilujúce najstaršie symfonické teleso na Slovensku Symfonický orchester Slovenského rozhlasu (5.10.), ktoré si pripomína 95 rokov svojej existencie. Na úvod koncertu sa predstaví premiérou diela Jevgenija Iršaia; do presláveného Koncertu pre violončelo a orchester h mol, op 104 vnesie francúzska mladá umelkyňa Astrig Siranossian určite to, čo v spôsobe jej interpretácie oceňujú kritici – ohnivú vášeň a súčasne poetickú hru. V druhej časti koncertu si romantickou Symfóniou č. 4 Es dur Antona Brucknera, pripomenieme 200. výročie narodenia skladateľa.
Štátny komorný orchester Žilina (28.9.) uvedie Beethovenovu predohru Coriolan a Mozartov Husľový koncert č. 5 A dur v interpretácii Tea Gertlera. Mladý sólista sa už na BHS predstavil, nedávno očaril v Budapešti v televíznej súťaži Virtuózi. Orchester spolu so speváckym zborom Lúčnica, zbormajsterka Elena Matušová, ponúkli do druhej polovice koncertu Missu Solemnis in C sliezskeho skladateľa Antona Zimmermanna, ktorého život a tvorba boli úzko prepojené na Bratislavu v čase panovania Márie Terézie. Koncert diriguje Leoš Svárovský. Štátny komorný orchester Žilina patrí k stálym umeleckým telesám hosťujúcim na BHS. Tento rok je jeho účinkovanie aj pripomienkou päťdesiatročnej histórie tohto významného reprezentanta slovenskej hudobnej kultúry doma i v zahraničí.
Slovenský komorný orchester s umeleckým vedúcim Ewaldom Danelom (1.10.) sa predstaví s ďalším popredným slovenským interpretom, violončelistom Jánom Bogdanom, niekoľkonásobným držiteľom ocenenia Talent novej Európy. Na programe je Alexander Moyzes, Antonín Dvořák a violončelový koncert lotyšského skladateľa Pēterisa Vasksa.
Japonský tradičný hudobný nástroj koto exkluzívne na BHS! Na koncerte súboru Quasars Ensemble (21.9.) ponúka dramaturgia vzrušujúci hudobný dialóg troch kontinentov s ich špecifickou kultúrnou identitou: dielo českého hudobného skladateľa a dirigenta Zdeňka Folprechta, ktorý väčšinu svojho tvorivého života pôsobil na Slovensku Concertino pre deväť nástrojov, ktoré zaznie v slovenskej premiére; erbové dielo americkej hudby s názvom Apalačská jar od Aarona Coplanda a spojenie tradičného japonského nástroja koto s vážnou hudbou v diele v Londýne pôsobiaceho hviezdneho japonského skladateľa Daia Fujikuru sľubujú jedinečný hudobný zážitok.
Na 59. ročníku BHS predstavíme novokonštituovaný komorný súbor Camerata Philharmonica Slovaca založený tento rok z iniciatívy generálneho riaditeľa Slovenskej filharmónie Mariána Turnera. Je komorným zoskupením s variabilným obsadením, zloženým z popredných inštrumentálnych hráčov Slovenskej filharmónie. Hlavnou náplňou a poslaním komorného združenia je podpora a rozvoj spoločného muzicírovania, spojená s uvádzaním náročných titulov slovenskej a svetovej komornej tvorby na našich i zahraničných koncertných pódiách. Na BHS sa Camerata Philharmonica Slovaca (29.9.) predstaví s dielami Mozarta, RavelaMartinů pod taktovkou Ondreja Olosa a s recitátorkou Božidarou Turzonovovou.
Priestor dostávajú vynikajúci slovenský klavirista Marián Lapšanský a český huslista Ivan Ženatý, ktorý sa predstavia 28. 9.; a chýbať nebude ani komorný koncert z diel slovenských skladateľov, ktorým pokračujeme v tradícii a tento rok uvádzame komornú tvorbu pre sláčikové kvarteto – Mucha Quartet pre kvinteto plechových dychových nástrojov v interpretácii Slovak Brass Quintet. Na koncerte 28.9. si vypočujeme diela siedmich skladateľov.

Stručná rekapitulácia:
termín 59. ročníka BHS 20. 9. – 6. 10. 2024 + mimoriadny koncert 5. 9. 2024
počet koncertov19 + 3 koncerty v Dome umenia v Piešťanoch

8 zahraničných orchestrov:
The Cleveland Orchestra, Wiener Symphoniker, Česká filharmónia, English Chamber Orchestra, La Cetra Barockorchester Basel, Arménsky národný filharmonický orchester, Kórejský národný symfonický orchester, Symfonický orchester mladých z Barcelony
Vokálny recitál: barokový večer Alcina – Začarovaná láska, sólistka Magdaléna Kožená
Organový recitál: Iveta Apkalna
Slovenské orchestre / vrátane komorných:
Slovenská filharmónia: 3 produkcie / otvárací a záverečný koncert festivalu a koncertné uvedenie opery B. Smetanu Libuše
Symfonický orchester Slovenského rozhlasu/SOSR – k 95. výročiu založenia
Štátny komorný orchester Žilina – k 50. výročiu založenia
Slovenský komorný orchester
Camerata Philharmonica Slovaca
Mucha Quartet
Slovak Brass Quintet
Spevácke zbory:
Slovenský filharmonický zbor
Spevácky zbor Lúčnica
Zahraniční dirigenti / v poradí ako účinkujú:
Franz Welser-Möst, Daniel Raiskin, Petr Popelka, Eduard Topchjan, Kaspar Zehnder,
Jaroslav Kyzlink, Semjon Byčkov, Leoš Svárovský, Andrea Marcon, David Reinland,
Carlos Checa, Sylvain Cambreling
Slovenskí dirigenti:  
Rastislav Štúr, Ondrej Olos, Ivan Buffa, Ewald Danel
Zbormajstri:
Jan Rozehnal, Elena Matušová
Zahraniční sólisti / inštrumentalisti:
Vikingur Ólafson, Leo, Anna Vinnitskaya, Colin Currie, Ivan Ženatý, Daniil Trifonov,
Iveta Apkalna, Ilya Maximov, Astrig Siranossian
Zahraniční vokálni sólisti:
Magdalena Kožená, Sumi Jo, Catriona Morison, Edwin Crossley-Mercer
František Zahradníček, Jiří Brückler, Alžběta Poláčková, Michaela Zajmi
Slovenskí sólisti / inštrumentalisti:
Roman Patkoló, Stanislav Masaryk, Marian Lapšanský, Ján Bogdan, Teo Gertler
Slovenskí vokálni sólisti:
Pavol Bršlík, Mária Porubčinová, Michal Lehotský, Peter Mikuláš, Aleš Jenis,
+ 4 sólisti v opere Libuše/ženci, + 4 sólisti v Missa Solemnis in C
Slovom obohatí program festivalu Božidara Turzonovová

Na umeleckom plagáte je dielo Juraja Čuteka

Predaj vstupeniek sa začal v pondelok 20. mája 2024.
Pokladnica Slovenskej filharmónie/Reduta je otvorená:
do 15. 7. 2024 a od 20. 8. 2024

Predaj vstupeniek permanentne online aj s uplatnením zliav

Predaj vstupeniek

Vstupenky sa predávajú v pokladnici Slovenskej filharmónie / budova Reduty
Otváracie hodiny od 21. 8. 2023:
pondelok – piatok: 12.00 h – 18.00 h a vždy hodinu pred začiatkom koncertu.
email: vstupenky.bhs@filharmonia.sk
Tel.: +421 2 20 475 293

Bratislavské hudobné slávnosti 2020 sú zrušené

Vážení návštevníci BHS,

s ľútosťou sme v uplynulých dňoch oznámili správu, že po prerokovaní na Festivalovom výbore BHS, po konzultáciách vedenia Slovenskej filharmónie so zriaďovateľom – Ministerstvom kultúry SR, rešpektujúc oficiálne reštrikčné opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR a regionálneho Úradu verejného zdravotníctva Bratislava a ďalších príslušných úradov, ktoré vstúpili do platnosti v nedeľu 6. septembra 2020, bola Slovenská filharmónia ako hlavný organizátor Bratislavských hudobných slávnosti nútená 56. ročník tento rok v celom rozsahu zrušiť.

Na festivale BHS, ktorý sa mal konať od 25. septembra do 10. októbra 2020, mal tri koncerty tradične rezidenčný orchester Slovenská filharmónia: otvárací koncert pod taktovkou Jamesa Judda, ďalší s dirigentom Christianom Vásquezom a záverečný s prominentnou sólistkou Editou Gruberovou. Zo slovenských orchestrov to bol ďalej koncert Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu pod vedením Ondreja Lenárda s Českým filharmonickým zborom Brno, Štátny komorný orchester Žilina so Speváckym zborom Lúčnica a Slovenský komorný orchester. Samostatný koncert mal mať Slovenský filharmonický zbor.

Na tomto našom najvýznamnejšom festivale vážnej hudby návštevníci očakávajú aj popredné zahraničné telesá. V súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 sme už na jar postupne odriekli po vzájomnej dohode účinkovanie štyroch popredných orchestrov – medzi nimi aj Clevelandský orchester. Napriek tejto skutočnosti bolo v programe päť mimoriadne zaujímavých orchestrov ako Staatskapelle Dresden s dirigentom Myung-Whun Chungom a sólistom Andrásom Schiffom, Accademia Nazionale di Santa Cecilia s dirigentom Antoniom Pappanom a violončelistom Kianom Soltanim, Freiburger Barockorchester pod taktovkou Raphaëla Pichona s huslistkou Isabelle Faust, PKF – Pražská komorná filharmónia s dirigentom Emmanuelom Villaumom, Konzerthausorchester Berlin s dirigentom Jurajom Valčuhom a huslistom Kristófom Barátim. Poslucháčom sme pôvodne pripravili aj dva klavírne a jeden organový recitál.

Z pôvodného programu ponúkol Festivalový výbor zrealizovať Slovenskej filharmónii päť komorných koncertov s dôrazom na prezentáciu slovenských umelcov a slovenskej tvorby: recitál poprednej mladej sopranistky Slávky Zámečníkovej (28. 9.), koncert Slovenského komorného orchestra pri príležitosti 60. výročia jeho založenia (1. 10. 2020) a Moyzesovho kvarteta pri príležitosti 45. výročia založenia telesa (3. 10. 2020). Koncert tvorby slovenských skladateľov bude prezentovať Quasars Ensemble (9. 10. 2020) Pri príležitosti 250. výročia narodenia Ludwiga van Beethovena pripravil festival aj dramaturgicky zaujímavý projekt: čítanie z azda najslávnejšieho Beethovenovho listu „Nesmrteľnej milenke“, ktoré bude prepojené s jeho nádhernými a doteraz na Slovensku málo uvádzanými piesňami o láske v interpretácii slovenských speváckych hviezd Jany Kurucovej a Juraja Hollého, známych najmä z prestížnych nemeckých operných scén (2. 10. 2020).

Vážení návštevníci BHS,
ďakujeme vám za porozumenie. Opatrenie, ktoré prijalo vedenie Slovenskej filharmónie a Festivalový výbor BHS, bolo azda najťažším rozhodnutím, na aké si pamätáme. Urobili sme tak v záujme zdravia tých, ktorí by na koncerty prišli v skutočne mimoriadne obmedzenom počte (250 osôb vrátane účinkujúcich) a tiež aj majúc na zreteli hospodárne nakladanie s verejnými prostriedkami.

Nádejame sa, že rok 2021 bude viac žičiť umeniu a hudbe zvlášť. Veríme, že nám zachováte priazeň, lebo bez vás by povznášajúca atmosféra sviatku hudby nemala zmysel.

Vedenie Slovenskej filharmónie
Festivalový výbor BHS
Manažment BHS

www.filharmonia.sk
www.bhs.festival.sk

Rozhovor s dirigentom Jamesom Juddom

Rozhovor s Jamesom Juddom, dezignovaným šéfdirigentom Slovenskej filharmónie. Rozhovor bol nahraný 18. novembra 2016 v Slovenskej filharmónií počas návštevy Jamesa Judda pri príležitosti dirigovania otváracieho koncertu 52. ročníka Bratislavských hudobných slávností.

Upozornenie o nezvyklom začiatku koncertu

Milí návštevníci, prosíme vás, všimnite si, že koncert Royal Concertgebouworchestra Amsterdam pod vedením dirigenta Semiona Byčkova v sobotu 19. 11. 2016 začne nezvyčajne skôr, už o 18:00.

Program 52. ročníka BHS v PDF

Ponúkame Vám na stiahnutie skladačky BHS 2016 v slovenskom a v anglickom jazyku. Nech sa páči, sťahujte.

Program/skladačka 52. ročníka BHS v slovenskom jazyku na stiahnutie.

Program/skladačka 52. ročníka BHS v anglickom jazyku na stiahnutie.

52. Bratislavské hudobné slávnosti 18. 11. – 4. 12. 2016

Bratislavské hudobné slávnosti sú každoročne prezentáciou umeleckej úrovne popredných hosťujúcich zahraničných orchestrov, dirigentov a sólistov a domácich umelcov v dramaturgicky zaujímavých programoch, v uvádzaní diel, ktoré nie často znejú z koncertných pódií a premiérových opusov.

V Roku slovenskej hudby je do festivalového programu zaradených viac slovenských skladieb, orchestrov a interpretov ako v predchádzajúcom období. Slovenská filharmónia sa predstaví na otváracom a záverečnom koncerte 52. ročníka BHS, ďalej je to Štátna filharmónia Košice, Štátny komorný orchester Žilina, Slovenský komorný orchester (umelecký vedúci Ewald Danel), Quasars Ensemle (umelecký vedúci Ivan Buffa) a Musica aeterna (umelecký vedúci Peter Zajíček). Symfonický orchester Slovenského rozhlasu dostáva priestor so svojím šéfdirigentom Mariom Košikom aj v súvislosti s výročím Slovenského rozhlasu, ku ktorému neodmysliteľne jeho činnosť patrí.

Nedeľa 20. novembra bude „zborová“ – účinkovať budú Slovenský filharmonický zbor (zbormajster Jozef Chabroň), Spevácky zbor mesta Bratislavy (zbormajster Ladislav Holásek), spevácky zbor Ad una corda (zbormajster Marián Šipoš). SFZ bude účinkovať aj so ŠF Košice a na záverečnom koncerte so SF, na ktorom sa zo speváckych zborov predstaví aj Bratislavský chlapčenský zbor so zbormajsterkou Magdalénou Rovňákovou.

Festivalový výbor BHS

Vladimír Godár
predseda festivalového výboru BHS

Eva Blahová
koncertná umelkyňa

Juraj Čižmarovič
koncertný umelec

Ivan Marton
dramaturg Slovenskej filharmónie

Izabela Pažítková
hlavná manažérka BHS

Jozef Podhoranský
koncertný umelec

Príhovor predsedu festivalového výboru

Už vyše polstoročia predstavujú Bratislavské hudobné slávnosti ten najväčší sviatok hudby, aký sa každoročne odohráva v našom hlavnom meste. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlásilo rok 2016 za Rok slovenskej hudby, a tak sa náš sviatok mohol spojiť s ideou bližšieho pozastavenia sa nad výdobytkami domácej hudobnej tvorby i nad profilom nášho domáceho interpretačného majstrovstva.

BHS sa začnú len veľmi krátko po skončení festivalov Epoché 2016 a Nová slovenská hudba 2016. Dramaturgia tohoročných BHS tak trochu komplementuje tieto podujatia a ponúka svoj priestor aj dielam, ktoré na spomínaných podujatiach nezazneli.

Tradičnosť festivalu sa spája s upozornením na hodnoty, ktoré si často dosiaľ nenašli (alebo len veľmi ťažko nachádzali) cestu na naše pódiá. Spomeňme v tejto súvislosti symfonickú tvorbu Bratislavčana Ernő von Dohnányiho, celkom neznámu, a pritom vrcholnú protestantskú tvorbu Jána Levoslava Bellu, málo hrávanú, ale ťažiskovú symfonickú tvorbu Alexandra Moyzesa, podobne neznámu vokálnu tvorbu Štefana Németha-Šamorínskeho, Jána Móryho či Ladislava Stančeka, alebo operu-melodrámu Mareka Piačeka či komornú tvorbu skladateľov všetkých generácií. Tradičný pohľad sa do festivalu navracia v podobe uvádzania osvedčených titulov našimi aj európskymi umelcami.

Prajem všetkým milovníkom hudobného umenia, aby si v našej ponuke našli to, čo v hudbe sami vyhľadávajú.

Vladimír Godár
Predseda Festivalového výboru BHS

Príhovor ministra kultúry Slovenskej republiky

Vážení festivaloví návštevníci, vážení hostia,

v rámci tohtoročného 52. ročníka Bratislavských hudobných slávností je do festivalového programu zaradených viac slovenských skladieb, orchestrov a interpretov, ako zvyčajne. BHS týmto reflektujú Rok slovenskej hudby, ktorý vyhlásilo ministerstvo kultúry s cieľom zviditeľniť slovenskú hudobnú kultúru doma aj v zahraničí.

Carl Gustav Jung v jednej zo svojich prednášok napísal, že umenie je kontinuita, a nie pokrok odtrhnutý od koreňov. Návštevníci tohtoročných Bratislavských hudobných slávností sa môžu tešiť nielen na diela slovenských majstrov ako napríklad Ján Levoslav Bella či Alexander Moyzes, ktorých okrúhle výročia si pripomíname. Kontinuitu slovenskej hudby bude v programe BHS 2016 reprezentovať aj hudba, ktorá sa na území Slovenska hrala už v 17. storočí a tiež viaceré koncipované programy zamerané na diela súčasnej generácie slovenských skladateľov ako Ilja Zeljenka, Miro Bázlik, Ivan Parík, Vladimír Godár, Ján Zach, Jana Kmiťová, Marek Piaček či Petra Bachratá.

Slovenská skladateľská, dirigentská či umelecká stopa sa vinie celým 52. ročníkom BHS. Dva zahraničné orchestre budú na festivale hosťovať so slovenskými dirigentmi – FOK z Prahy so svetoznámym Ondrejom Lenárdom, Philharmonia Orchestra London bude dirigovať Juraj Valčuha. Naopak, atraktívni zahraniční dirigenti a sólisti sa predstavia so slovenskými orchestrami – zážitkom určite bude úvodný koncert Slovenskej filharmónie pod taktovkou Jamesa Judda s huslistom Vadimom Repinom, či záverečný koncert tohtoročného festivalu pod taktovkou Jamesa Conlona. Osobne sa veľmi teším aj na koncert Royal Concertgebouw Orchestra Amsterdam a ich nadnárodný projekt Side by Side, v rámci ktorého budú na interpretácii ouvertúry spolu s členmi hosťujúceho prestížneho telesa participovať aj mladí slovenskí hudobníci.

Bratislavské hudobné slávnosti sa za viac ako polstoročie stali skvostom medzi európskymi hudobnými festivalmi. Každoročne vo svojom bohatom programe prezentujú slovenskú i svetovú hudbu, čím predstavujú významnú zložku rozvíjania slovenskej hudobnej tradície. Verím, že tohtoročný 52. ročník naplní očakávania tak poslucháčov, ako aj organizátorov tohto výnimočného festivalu.

Prajem vám nezabudnuteľný umelecký zážitok

Marek Maďarič, minister kultúry SR

otvoriť