Všetky príspevky v 2021

1 Príspevok

Predaj vstupeniek

Vstupenky sa predávajú v pokladnici Slovenskej filharmónie / budova Reduty
Otváracie hodiny od 21. 8. 2023:
pondelok – piatok: 12.00 h – 18.00 h a vždy hodinu pred začiatkom koncertu.
email: vstupenky.bhs@filharmonia.sk
Tel.: +421 2 20 475 293

otvoriť