Všetky príspevky v 2020

2 Príspevky

Bratislavské hudobné slávnosti 2020 sú zrušené

Vážení návštevníci BHS,

s ľútosťou sme v uplynulých dňoch oznámili správu, že po prerokovaní na Festivalovom výbore BHS, po konzultáciách vedenia Slovenskej filharmónie so zriaďovateľom – Ministerstvom kultúry SR, rešpektujúc oficiálne reštrikčné opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR a regionálneho Úradu verejného zdravotníctva Bratislava a ďalších príslušných úradov, ktoré vstúpili do platnosti v nedeľu 6. septembra 2020, bola Slovenská filharmónia ako hlavný organizátor Bratislavských hudobných slávnosti nútená 56. ročník tento rok v celom rozsahu zrušiť.

Na festivale BHS, ktorý sa mal konať od 25. septembra do 10. októbra 2020, mal tri koncerty tradične rezidenčný orchester Slovenská filharmónia: otvárací koncert pod taktovkou Jamesa Judda, ďalší s dirigentom Christianom Vásquezom a záverečný s prominentnou sólistkou Editou Gruberovou. Zo slovenských orchestrov to bol ďalej koncert Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu pod vedením Ondreja Lenárda s Českým filharmonickým zborom Brno, Štátny komorný orchester Žilina so Speváckym zborom Lúčnica a Slovenský komorný orchester. Samostatný koncert mal mať Slovenský filharmonický zbor.

Na tomto našom najvýznamnejšom festivale vážnej hudby návštevníci očakávajú aj popredné zahraničné telesá. V súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 sme už na jar postupne odriekli po vzájomnej dohode účinkovanie štyroch popredných orchestrov – medzi nimi aj Clevelandský orchester. Napriek tejto skutočnosti bolo v programe päť mimoriadne zaujímavých orchestrov ako Staatskapelle Dresden s dirigentom Myung-Whun Chungom a sólistom Andrásom Schiffom, Accademia Nazionale di Santa Cecilia s dirigentom Antoniom Pappanom a violončelistom Kianom Soltanim, Freiburger Barockorchester pod taktovkou Raphaëla Pichona s huslistkou Isabelle Faust, PKF – Pražská komorná filharmónia s dirigentom Emmanuelom Villaumom, Konzerthausorchester Berlin s dirigentom Jurajom Valčuhom a huslistom Kristófom Barátim. Poslucháčom sme pôvodne pripravili aj dva klavírne a jeden organový recitál.

Z pôvodného programu ponúkol Festivalový výbor zrealizovať Slovenskej filharmónii päť komorných koncertov s dôrazom na prezentáciu slovenských umelcov a slovenskej tvorby: recitál poprednej mladej sopranistky Slávky Zámečníkovej (28. 9.), koncert Slovenského komorného orchestra pri príležitosti 60. výročia jeho založenia (1. 10. 2020) a Moyzesovho kvarteta pri príležitosti 45. výročia založenia telesa (3. 10. 2020). Koncert tvorby slovenských skladateľov bude prezentovať Quasars Ensemble (9. 10. 2020) Pri príležitosti 250. výročia narodenia Ludwiga van Beethovena pripravil festival aj dramaturgicky zaujímavý projekt: čítanie z azda najslávnejšieho Beethovenovho listu „Nesmrteľnej milenke“, ktoré bude prepojené s jeho nádhernými a doteraz na Slovensku málo uvádzanými piesňami o láske v interpretácii slovenských speváckych hviezd Jany Kurucovej a Juraja Hollého, známych najmä z prestížnych nemeckých operných scén (2. 10. 2020).

Vážení návštevníci BHS,
ďakujeme vám za porozumenie. Opatrenie, ktoré prijalo vedenie Slovenskej filharmónie a Festivalový výbor BHS, bolo azda najťažším rozhodnutím, na aké si pamätáme. Urobili sme tak v záujme zdravia tých, ktorí by na koncerty prišli v skutočne mimoriadne obmedzenom počte (250 osôb vrátane účinkujúcich) a tiež aj majúc na zreteli hospodárne nakladanie s verejnými prostriedkami.

Nádejame sa, že rok 2021 bude viac žičiť umeniu a hudbe zvlášť. Veríme, že nám zachováte priazeň, lebo bez vás by povznášajúca atmosféra sviatku hudby nemala zmysel.

Vedenie Slovenskej filharmónie
Festivalový výbor BHS
Manažment BHS

www.filharmonia.sk
www.bhs.festival.sk

Dôležitý oznam

Vážení návštevníci,

vzhľadom na najnovšie opatrenia ÚVZ SR a regionálneho ÚVZ Bratislava, ktoré vstúpili do platnosti v nedeľu 6. septembra 2020, bola Slovenská filharmónia, ako hlavný organizátor Bratislavských hudobných slávnosti, nútená festival tento rok zrušiť.

Slovenská filharmónia ponúkne publiku z festivalového programu 5 komorných koncertov:
Recitál Slávky Zámečníkovej / 28. 9. 2020, odkaz tu
Slovenský komorný orchester / 1. 10. 2020, odkaz tu
Komorný koncert Nesmrteľná milenka2. 10. 2020odkaz tu
Moyzesovo kvarteto / 3. 10. 2020, odkaz tu
Quasars Ensemble / 9. 10. 2020, odkaz tu
Operný recitál Edity Gruberovej / 10. 10. 2020odkaz tu

Vstupenky zakúpené na zrušené koncerty BHS je možné vrátiť v Pokladnici Slovenskej filharmónie.

Ďakujeme za pochopenie

otvoriť