Všetky príspevky v 2016

12 Príspevky

BHS 2016 – Apolloopera

SFZ, Marek Piaček, Jozef Chabroň, Albert Hrubovčák, Michal Motýľ, Štefan Bučko

SFZ, Marek Piaček, Jozef Chabroň, Albert Hrubovčák, Michal Motýľ, Štefan Bučko

Pozrieť

20. 11. 2016 o 16:00 h
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie

Účinkujú

Slovenský filharmonický zbor
Jozef Chabroň – dirigent
Martin Ondriska – libreto, dramaturgia
Marek Piaček – libreto
Marold Langer – Philippsen libreto
Štefan Bučko – rozprávač
Albert Hrubovčák – trombón
Michal Motýľ – trombón

Program

Marek Piaček – Apolloopera

BHS 2016 – Štátna filharmónia Košice

Štátna filharmónia Košice, SFZ, Petr Altrichter, Jozef Chabroň, Adriana Kučerová, Terézia Kružliaková, Oscar de la Torre, Peter Mikuláš

Štátna filharmónia Košice, SFZ, Petr Altrichter, Jozef Chabroň, Adriana Kučerová, Terézia Kružliaková, Oscar de la Torre, Peter Mikuláš

Pozrieť

24. 11. 2016 o  19:00 h
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie

Účinkujú

Štátna filharmónia Košice
Slovenský filharmonický zbor
Petr Altrichter – dirigent
Jozef Chabroň – zbormajster
Adriana Kučerová – soprán
Terézia Kružliaková – mezzosoprán
Oscar de la Torre – tenor
Peter Mikuláš – bas

Program

Antonín Dvořák – Stabat mater, op. 58

BHS 2016 – Otvárací koncert 52. ročníka BHS

Slovenská filharmónia, James Judd, Vadim Repin

Slovenská filharmónia, James Judd, Vadim Repin

Pozrieť

18. 11. 2016 o 19:00 h
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie

Účinkujú

Slovenská filharmónia
James Judd – dirigent
Vadim Repin – husle

Program

Ernő von Dohnányi – Symfonické minúty, op. 36
Dmitrij Šostakovič – Koncert pre husle a orchester č. 1 a mol, op. 77
Benjamin Britten – Štyri morské interlúdiá z opery Peter Grimes, op. 33a
Claude Debussy – More, tri symfonické skice, L. 109

Rozhovor s dirigentom Jamesom Juddom

Rozhovor s Jamesom Juddom, dezignovaným šéfdirigentom Slovenskej filharmónie. Rozhovor bol nahraný 18. novembra 2016 v Slovenskej filharmónií počas návštevy Jamesa Judda pri príležitosti dirigovania otváracieho koncertu 52. ročníka Bratislavských hudobných slávností.

Upozornenie o nezvyklom začiatku koncertu

Milí návštevníci, prosíme vás, všimnite si, že koncert Royal Concertgebouworchestra Amsterdam pod vedením dirigenta Semiona Byčkova v sobotu 19. 11. 2016 začne nezvyčajne skôr, už o 18:00.

Program 52. ročníka BHS v PDF

Ponúkame Vám na stiahnutie skladačky BHS 2016 v slovenskom a v anglickom jazyku. Nech sa páči, sťahujte.

Program/skladačka 52. ročníka BHS v slovenskom jazyku na stiahnutie.

Program/skladačka 52. ročníka BHS v anglickom jazyku na stiahnutie.

52. Bratislavské hudobné slávnosti 18. 11. – 4. 12. 2016

Bratislavské hudobné slávnosti sú každoročne prezentáciou umeleckej úrovne popredných hosťujúcich zahraničných orchestrov, dirigentov a sólistov a domácich umelcov v dramaturgicky zaujímavých programoch, v uvádzaní diel, ktoré nie často znejú z koncertných pódií a premiérových opusov.

V Roku slovenskej hudby je do festivalového programu zaradených viac slovenských skladieb, orchestrov a interpretov ako v predchádzajúcom období. Slovenská filharmónia sa predstaví na otváracom a záverečnom koncerte 52. ročníka BHS, ďalej je to Štátna filharmónia Košice, Štátny komorný orchester Žilina, Slovenský komorný orchester (umelecký vedúci Ewald Danel), Quasars Ensemle (umelecký vedúci Ivan Buffa) a Musica aeterna (umelecký vedúci Peter Zajíček). Symfonický orchester Slovenského rozhlasu dostáva priestor so svojím šéfdirigentom Mariom Košikom aj v súvislosti s výročím Slovenského rozhlasu, ku ktorému neodmysliteľne jeho činnosť patrí.

Nedeľa 20. novembra bude „zborová“ – účinkovať budú Slovenský filharmonický zbor (zbormajster Jozef Chabroň), Spevácky zbor mesta Bratislavy (zbormajster Ladislav Holásek), spevácky zbor Ad una corda (zbormajster Marián Šipoš). SFZ bude účinkovať aj so ŠF Košice a na záverečnom koncerte so SF, na ktorom sa zo speváckych zborov predstaví aj Bratislavský chlapčenský zbor so zbormajsterkou Magdalénou Rovňákovou.

Festivalový výbor BHS

Vladimír Godár
predseda festivalového výboru BHS

Eva Blahová
koncertná umelkyňa

Juraj Čižmarovič
koncertný umelec

Ivan Marton
dramaturg Slovenskej filharmónie

Izabela Pažítková
hlavná manažérka BHS

Jozef Podhoranský
koncertný umelec

Príhovor predsedu festivalového výboru

Už vyše polstoročia predstavujú Bratislavské hudobné slávnosti ten najväčší sviatok hudby, aký sa každoročne odohráva v našom hlavnom meste. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlásilo rok 2016 za Rok slovenskej hudby, a tak sa náš sviatok mohol spojiť s ideou bližšieho pozastavenia sa nad výdobytkami domácej hudobnej tvorby i nad profilom nášho domáceho interpretačného majstrovstva.

BHS sa začnú len veľmi krátko po skončení festivalov Epoché 2016 a Nová slovenská hudba 2016. Dramaturgia tohoročných BHS tak trochu komplementuje tieto podujatia a ponúka svoj priestor aj dielam, ktoré na spomínaných podujatiach nezazneli.

Tradičnosť festivalu sa spája s upozornením na hodnoty, ktoré si často dosiaľ nenašli (alebo len veľmi ťažko nachádzali) cestu na naše pódiá. Spomeňme v tejto súvislosti symfonickú tvorbu Bratislavčana Ernő von Dohnányiho, celkom neznámu, a pritom vrcholnú protestantskú tvorbu Jána Levoslava Bellu, málo hrávanú, ale ťažiskovú symfonickú tvorbu Alexandra Moyzesa, podobne neznámu vokálnu tvorbu Štefana Németha-Šamorínskeho, Jána Móryho či Ladislava Stančeka, alebo operu-melodrámu Mareka Piačeka či komornú tvorbu skladateľov všetkých generácií. Tradičný pohľad sa do festivalu navracia v podobe uvádzania osvedčených titulov našimi aj európskymi umelcami.

Prajem všetkým milovníkom hudobného umenia, aby si v našej ponuke našli to, čo v hudbe sami vyhľadávajú.

Vladimír Godár
Predseda Festivalového výboru BHS

Príhovor ministra kultúry Slovenskej republiky

Vážení festivaloví návštevníci, vážení hostia,

v rámci tohtoročného 52. ročníka Bratislavských hudobných slávností je do festivalového programu zaradených viac slovenských skladieb, orchestrov a interpretov, ako zvyčajne. BHS týmto reflektujú Rok slovenskej hudby, ktorý vyhlásilo ministerstvo kultúry s cieľom zviditeľniť slovenskú hudobnú kultúru doma aj v zahraničí.

Carl Gustav Jung v jednej zo svojich prednášok napísal, že umenie je kontinuita, a nie pokrok odtrhnutý od koreňov. Návštevníci tohtoročných Bratislavských hudobných slávností sa môžu tešiť nielen na diela slovenských majstrov ako napríklad Ján Levoslav Bella či Alexander Moyzes, ktorých okrúhle výročia si pripomíname. Kontinuitu slovenskej hudby bude v programe BHS 2016 reprezentovať aj hudba, ktorá sa na území Slovenska hrala už v 17. storočí a tiež viaceré koncipované programy zamerané na diela súčasnej generácie slovenských skladateľov ako Ilja Zeljenka, Miro Bázlik, Ivan Parík, Vladimír Godár, Ján Zach, Jana Kmiťová, Marek Piaček či Petra Bachratá.

Slovenská skladateľská, dirigentská či umelecká stopa sa vinie celým 52. ročníkom BHS. Dva zahraničné orchestre budú na festivale hosťovať so slovenskými dirigentmi – FOK z Prahy so svetoznámym Ondrejom Lenárdom, Philharmonia Orchestra London bude dirigovať Juraj Valčuha. Naopak, atraktívni zahraniční dirigenti a sólisti sa predstavia so slovenskými orchestrami – zážitkom určite bude úvodný koncert Slovenskej filharmónie pod taktovkou Jamesa Judda s huslistom Vadimom Repinom, či záverečný koncert tohtoročného festivalu pod taktovkou Jamesa Conlona. Osobne sa veľmi teším aj na koncert Royal Concertgebouw Orchestra Amsterdam a ich nadnárodný projekt Side by Side, v rámci ktorého budú na interpretácii ouvertúry spolu s členmi hosťujúceho prestížneho telesa participovať aj mladí slovenskí hudobníci.

Bratislavské hudobné slávnosti sa za viac ako polstoročie stali skvostom medzi európskymi hudobnými festivalmi. Každoročne vo svojom bohatom programe prezentujú slovenskú i svetovú hudbu, čím predstavujú významnú zložku rozvíjania slovenskej hudobnej tradície. Verím, že tohtoročný 52. ročník naplní očakávania tak poslucháčov, ako aj organizátorov tohto výnimočného festivalu.

Prajem vám nezabudnuteľný umelecký zážitok

Marek Maďarič, minister kultúry SR

otvoriť