Bratislavské hudobné slávnosti 2017

53. ročník medzinárodného festivalu Bratislavské hudobné slávnosti od 28. septembra do 15. októbra 2017

Hlavný usporiadateľ Slovenská filharmónia z poverenia a s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.

Začiatok predaja vstupeniek 12. júna 2017

Ďakujeme Vám za pochopenie a tešíme sa na inšpirujúce stretnutia s hudbou na 53. ročníku BHS.

otvoriť