Bratislavské hudobné slávnosti 2016

52. ročník medzinárodného festivalu Bratislavské hudobné slávnosti od 18. novembra do 4. decembra 2016

Hlavný usporiadateľ Slovenská filharmónia z poverenia a s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.

Kompletná stránka o histórii BHS, vyznamných hosťoch a dramaturgických počinoch festivalu sa pripravuje.

Podrobný program BHS 2016 uverejníme na tlačovej besede a následne na tejto webovej stránke v druhej polovici mája 2016.

Ďakujeme Vám za pochopenie a tešíme sa na inšpirujúce stretnutia s hudbou na 52. ročníku BHS.

Plagát 52. ročníka BHS na stiahnutie

otvoriť