Bratislavské hudobné slávnosti 2016

52. ročník sa bude konať v čase od 18. novembra – 4. decembra 2016

Hlavný usporiadateľ
Slovenská filharmónia z poverenia a s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR

Každý rok koncom septembra a začiatkom októbra máte možnosť zažiť v bratislavskej Redute vynikajúce koncerty Bratislavských hudobných slávností (BHS).

Bratislavské hudobné slávnosti (BHS) sú vrcholným podujatím na slovenskej scéne vážnej hudby. Za sebou majú už dlhú históriu (od roku 1964) a hostili už rad svetoznámych umelcov a hudobných telies.

Sledujte nás na twitter.com/bhsfestival

Program nájdete na našej Facebookovej stránke

otvoriť