Všetky príspevky od at

11 Príspevky
59 BHS 2024 informácie

59. Bratislavské hudobné slávnosti, 20. 9. – 6. 10. 2024

Predaj vstupeniek v Pokladnici Slovenskej filharmónie a online.

59. ročník Bratislavských hudobných slávností sa uskutoční tradične na prelome septembra a októbra od 20.9. do 6. 10. 2024. Tento rok predchádza slávnostiam mimoriadny festivalový koncert BHS: 5. septembra bude hosťom na pôde Slovenskej filharmónie v Redute jeden z najprestížnejších orchestrov Cleveland Orchestra so špičkovým dirigentom Franzom Welserom-Möstom, hudobným riaditeľom orchestra od roku 2002. V The New York Times označili Cleveland Orchestra za najlepší v Amerike, ak nie vo svete, pre jeho virtuozitu, eleganciu zvuku, pestrosť farieb a komornú hudobnú súzvučnosť „prakticky bezchybnú“. Clevelandský orchester, ktorý píše svoju históriu od decembra 1918, je tento rok na svojom 80. medzinárodnom turné, v rámci ktorého vystúpi v šiestich mestách: Berlin, Helsinki, Lucerne, Ansfelden, Bratislava a Viedeň. Účinkovanie v Ansfeldene, rodnom meste Antona Brucknera, je pri príležitosti 200. výročia narodenia skladateľa a viaže sa na otvorenie Bruckner Festivalu v Linzi. Sólistom koncertu je skvelý islandský klavirista Víkingur Ólafsson.Výnimoční hostia festivalu sa predstavia Schumannovým klavírnym koncertom a mol, op. 54  a Čajkovského Symfóniou č. 5 e mol, op. 64.

Slovenskej filharmónii, ako rezidenčnému orchestru, patria na BHS tri koncerty – otvárací, záverečný, a pokračujúc v obnovenej tradícii z minulého roka, aj koncertné uvedenie opery v termíne uprostred festivalu.

Otvárací koncert BHS 2024 bude dirigovať šéfdirigent SF Daniel Raiskin. Sólistom bude excelentný hráč na kontrabas Roman Patkoló, v ktorého podaní zaznie Divertimento concertante talianskeho skladateľa Nina Rotu. Koncert otvorí symfonická suita Dolu Váhom Alexandra Moyzesa (pri príležitosti 40. výročiu úmrtia autora) a vyvrcholí Šostakovičovou Symfóniou č. 9 Es dur, op. 70.

Na záverečnom  koncerte pod taktovkou francúzskeho dirigenta Sylvaina Cambrelinga je na programe monumentálne dielo Hectora Berlioza, dramatická symfónia Romeo a Júlia. Týmto opusom sa Slovenský filharmonický zbor (Jan Rozehnal, zbormajster) predstaví krátko po BHS na koncerte v Hamburgu.

Program BHS 2024 reflektuje Rok českej hudby a 200. výročie narodenia Bedřicha Smetanu:
Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor s českými a slovenskými sólistami v hlavnej úlohe s Máriou Porubčinovou pod vedením Jaroslava Kyzlinka koncertne uvedú slávnostnú českú operu Libuše (26.9.).
Po dvoch rokoch opäť privítame Českú filharmóniu (27. 9.) s výnimočným dirigentom Semyonom Bychkovom a klavírnym virtuózom Daniilom Trifonovom, v roku 2011 víťazom Čajkovského súťaže v Moskve, trvalo sídliaceho v New Yorku. V jeho podaní si vypočujú návštevníci koncertu Dvořákov Koncert pre klavír a orchester g mol, op. 33 a v druhej časti Berliozovu Fantastickú symfóniu.

K očakávaným patria na BHS, popri našich významných interpretoch, koncerty zahraničných orchestrov a hostí. Okrem už vyššie spomenutých – Clevelandského a Českej filharmónie, to budú tieto zaujímavé telesá:

Wiener Symphoniker (21.9.) s dirigentom Petrom Popelkom a sólistkou, „levicou za klavírom“, ako označujú Annu Vinnitskuyu, víťazku prestížnej súťaže kráľovnej Elisabethy v Bruseli. Viedenskí symfonici boli naposledy na BHS v roku 2007, tentoraz prichádzajú vzápätí po inauguračnom koncerte Petra Popelku za svojho šéfdirigenta, s rovnakým programom Čajkovského Koncert pre klavír a orchester b mol a Bartókov Koncert pre orchester.
Arménsky štátny symfonický orchester s dirigentom Eduardom Topchjanom (22.9.) sa na BHS vracia po štrnástich rokoch, teraz s našim sólistom, vynikajúcim trubkárom Stanislavom Masarykom. Na programe je Alexander Arutunian a Sergej Rachmaninov Symfónia č. 2 e mol, op. 27.
English Chamber Orchestra zavíta so švajčiarskym dirigentom Kasparom Zehnderom a s mnohými cenami ovenčeným sólistom, škótskym virtuóznym perkusionistom Colinom Curriem (24.9.): zaznejú diela Petra Maxwella, Jamesa MacMillana, Igora Stravinského.
Kórejský národný symfonický orchester s dirigentom Davidom Reilandom (3.10.) predstaví vynikajúcu svetovú sopranistku Sumi Jo s áriami z opier Donizettiho Dcéra pluku, Belliniho Norma a Puritani; v druhej časti programu je zaradená Schumannova Symfónia č. 4 d mol, op. 120. Účinkovanie orchestra je výmenou za prezentáciu SF na záver uplynulého roka v Kórey.

Po mimoriadne priaznivom ohlase mladých z orchestra Kráľovnej Sophie z Madridu pred dvoma rokmi, sa členovia Festivalového výboru BHS rozhodli prijať ponuku Symfonického orchestra mladých z Barcelony (4.10.) s dirigentom Carlosom Checom a sólistom Ilyom Maximovom, víťazom Medzinárodnej klavírnej súťaže Viotti vo Vercelli, Taliansko a laureátom mnohých ďalších; s programom prevažne z diel španielskej proveniencie Eduard Toldrà, Ruperto Chapí, Manuel de Falla.

Určite zaujímavé miesto na BHS 2024 bude mať hosťovanie svetovej mezzosopranistky Magdalény Koženej so švajčiarskym barokovým orchestrom La Cetra Basel (2.10.). Pod vedením dirigenta Andreu Marcona uvedie program nazvaný Alcina – Začarovaná láska z diel Georga Friedricha Händla, Arcangela Corelliho, Alessandra Marcella a Francesca Mariu Veraciniho.

Svojím umením nás na organovom recitáli určite zaujme výnimočná lotyšská umelkyňa Iveta Apkalna (29.9.).

Pod vedením Rastislava Štúra uvedie svoj festivalový koncert jubilujúce najstaršie symfonické teleso na Slovensku Symfonický orchester Slovenského rozhlasu. Predstaví sa premiérou diela Jevgenija Iršaia a Symfóniou č. 4 Es dur Antona Brucknera, ktorú mal skladateľ údajne najradšej.

Z komorných orchestrov má stále miesto v programe BHS Štátny komorný orchester Žilina (28.9.), ktorý sa predstaví spolu so speváckym zborom Lúčnica.  Mozartov Husľový koncert  č. 5 A dur bude pod vedením Leoša Svárovského interpretovať Teo Gertler, mladý sólista, ktorý sa už na BHS predstavil a nedávno očaril v Budapešti v televíznej súťaži Virtuózi.
Na BHS 2024 nebude chýbať Slovenský komorný orchester s umeleckým vedúcim Ewaldom Danelom a predstavíme novokonštituovaný komorný súbor Camerata Philharmonica Slovaca zložený z hráčov Slovenskej filharmónie, ktorí budú mať príležitosť koncertovať vo flexibilných zoskupeniach podľa dramaturgie programu. Na BHS sa teleso predstaví po prvý raz 29. 9. s náročným programom: Mozartovou Gran Partitou pre drevené dychové nástroje a kontrabas, Ravelovou Introdukciou a Allegrom pre harfu, klarinet a sláčikové kvarteto a koncertnou suitou z jazzového baletu Bohuslava Martinů Kuchynská revue.

Priestor dostávajú vynikajúci slovenský klavirista Marián Lapšanský a český huslista Ivan Ženatý, ktorý sa predstavia 28. 9.; a chýbať nebude ani komorný koncert z diel slovenských skladateľov, ktorým pokračujeme v tradícii a tento rok uvádzame komornú tvorbu pre sláčikové kvarteto /Mucha Quartet a dychové nástroje /Slovak Brass Quintet (28.9.).

Stručná rekapitulácia:
termín 59. ročníka BHS 20. 9. – 6. 10. 2024 + mimoriadny koncert 5. 9. 2024
počet koncertov19 + 3 koncerty v Dome umenia v Piešťanoch

Slovenská filharmónia: 3 produkcie / otvárací a záverečný koncert festivalu a koncertné uvedenie opery B. Smetanu Libuše

8 zahraničných orchestrov:
The Cleveland Orchestra, Wiener Symphoniker, Česká filharmónia, English Chamber Orchestra, La Cetra Barockorchester Basel, Arménsky národný filharmonický orchester, Kórejský národný symfonický orchester, Symfonický orchester mladých z Barcelony

Vokálny recitál: barokový večer Alcina – Začarovaná láska, sólistka Magdaléna Kožená
Organový recitál: Iveta Apkalna

Slovenské orchestre okrem rezidenčného SF:
Symfonický orchester Slovenského rozhlasu/SOSR – k 95. výročiu založenia
Štátny komorný orchester Žilina – k 50. výročiu založenia
Slovenský komorný orchester
Camerata Philharmonica Slovaca a ďalší slovenskí a zahraniční sólisti a dirigenti

58. Bratislavské hudobné slávnosti 2023

58. Bratislavské hudobné slávnosti 2023 – Tlačová správa

BRATISLAVSKÉ  HUDOBNÉ SLÁVNOSTI
58. ročník    22. september – 8. október 2023
aktualizované 22. júna 2023

Ambíciou organizátorov Bratislavských hudobných slávností je pripraviť dramaturgicky príťažlivý 58. ročník tohto významného medzinárodného hudobného festivalu, pozvať  zaujímavých zahraničných hostí – orchestre, dirigentov a sólistov a prezentovať tiež našich renomovaných umelcov, súčasne však dať priestor aj mladým tak, aby spoločne svojím umením ozvláštnili jeseň nevšednými hudobnými večermi.

Prostredníctvom rešpektovanej značky BHS je to aj príležitosť prezentácie slovenskej hudby a kultúry vôbec v zahraničí. BHS ako jeden z najprestížnejších festivalov, je uznávaným členom Asociácie európskych festivalov/EFA so sídlom v Bruseli ako jediný slovenský reprezentant.

Záštitu na 58. ročníkom medzinárodného festivalu Bratislavské hudobné slávnosti prevzala pani Silvia Hroncová, ministerka kultúry Slovenskej republiky.

Slovenská filharmónia/SF, rezidenčný orchester BHS, sa predstaví na 58. ročníku BHS na troch koncertoch. Festival otvorí dielo nestora slovenských skladateľov Eugena Suchoňa (1908 – 1993), ktorého výročie narodenia i 30 rokov od smrti si tento rok pripomíname.
Pod taktovkou francúzskeho dirigenta Emmanuela Villauma, bývalého dlhoročného šéfdirigenta SF, ktorý sa do Bratislavy rád vracia, zaznie ďalej Mahlerova Symfónia č. 1 D dur Titan a Koncert pre harfu a orchester c mol od francúzskej skladateľky Henriette Renié v podaní brilantného umelca, považovaného za najlepšieho súčasného svetového interpreta na tomto nástroji Emmanuela Ceyssona.  

Na ďalšom koncerte uvedieme koncertne Čajkovského operu Jolanta. V poslednom období sa častejšie objavuje na svetových scénach. Slovenský filharmonický zbor/SFZ interpretoval operu minulý rok na festivale v Baden-Badene s Berlínskymi filharmonikmi. Na BHS zaznie v podaní SF, SFZ, dirigenta Daniela Raiskina, súčasného šéfdirigenta Slovenskej filharmónie a niekoľkých zahraničných hostí – v hlavných úlohách Evelina DobracevaDmytro Popov.  

V prvej časti záverečného koncertu tohtoročných BHS je sólistom náš popredný huslista Dalibor Karvay, v súčasnosti koncertný majster Viedenských symfonikov; v jeho podaní si vypočujeme Brahmsov koncert D dur. 58. ročník BHS uzavrie monumentálne dielo Eugena Suchoňa Metamorfózy pod taktovkou Tomáša Netopila, jedného z najobsadzovanejších českých dirigentov v zahraničí. 

Zahraničné orchestre, dirigenti, sólisti

Popri už vyššie spomenutých (E. Villaume, E. Ceysson, T.Netopil) budú so šiestimi zahraničnými orchestrami hosťovať osobnosti svetového renomé.

Filharmóniu z La Scaly bude dirigovať Andrés Orozco-Estrada, kolumbijský dirigent hosťujúci na tých najprestížnejších pódiách, sólistom koncertu je rakúsky huslista Julian Rachlin; Drážďanská filharmónia príde s poľským dirigentom Krysztofom Urbańskim a rakúskou violončelistkou Juliou Hagen. Veríme, že sa im bude v Koncertnej sieni SF, v ktorej budú účinkovať po prvý raz, skvele muzicírovať; Rotterdamská filharmónia prichádza na BHS s izraelským dirigentom Lahavom Shanim – ďalšia hviezda po prvý raz na našom festivale, sólistom koncertu je ruský klavirista, americký občan Kirill Gerstein.

Ďalšími umelcami, pre ktorých bude účinkovanie na BHS premiérou je B´Rock Orchestra s nórskou huslistkou Vilde Frang  a belgickým dirigentom René Jacobsom, ktorý tento rok získal v Nemecku cenu OPER! AWARDS 2023 za celoživotné dielo; na rovnakej slávnosti bola udelená cena Slovenskému filharmonickému zboru v kategórii Najlepší spevácky zbor.  

Filharmónia BrnoSlovenský filharmonický zbor  na koprodukčnom projekte pozvú na programovú dramaturgickú lahôdku – dirigentom je Dennis Russell Davies, sólistkou  klaviristka Polina Osetinskaja.

Pre BHS je cťou privítať na festivale Národný symfonický orchester Ukrajiny s dirigentom Volodymyrom Sirenkom a sólistom Dmytrom Tkachenkom, ktorí uvedú diela svetových i ukrajinských skladateľov.

Podrobnejšie k programom koncertov Slovenskej filharmónie a zahraničných hostí:

Slovenská filharmónia /22.9.
Emmanuel Villaume dirigent
Emmanuel Ceysson harfa
program:
Eugen Suchoň – Kráľ Svätopluk, ouvertura k dráme Ivana Stodolu, op. 10, č.1 ESD 56
Henriette Renié – Koncert pre harfu a orchester c mol
Gustav Mahler – Symfónia č. 1 D dur Titan

Filarmonica della Scala /23.9.
Andrés Orozco-Estrada dirigent
Julian Rachlin husle
program:
Gioachino Rossini – Viliam Tell, predohra k opere 
Wolfgang Amadeus Mozart – Koncert pre husle a orchester č.3 G dur, KV 216
Antonín Dvořák – Symfónia č. 7 d mol, op. 70

Národný symfonický orchester Ukrajiny /25.9.
Volodymyr Sirenko dirigent
Dmytro Tkachenko husle
program:
Jean Sibelius – Finlandia, symfonická báseń, op. 26
Max Bruch – Koncert pre husle a orchester č. 1 g mol, op. 26
Borys Lyatoshynsky – Grazhyna, symfonická balada
Franz Liszt – Mazeppa, symfonická poéma č. 6

Drážďanská filharmónia /30.9.
Krzysztof Urbański dirigent
Julia Hagen violončelo
program:
Wojciech Kilar – Orawa
Camille Saint-Saëns – Koncert pre violončelo a orch. č. 1 a mol, op. 33
Piotr Iľjič Čajkovskij – Symfónia č. 4 f mol, op. 36

Filharmónia Brno /2.10.
Slovenský filharmonický zbor
Dennis Russell Davies dirigent
Jan Rozehnal zbormajster
Polina Osetinskaja klavír
program:
Anthony Philip Heinrich – The Wild Wood Spiritʼs Chant (Spev ducha divokého lesa) 
Ludwig van Beethoven – Fantázia pre klavír, zbor a orchester c mol, op. 80
Arvo Pärt – Credo pre klavír, zbor a orchester 
Alexander Skriabin
– Prometeus Poéma ohňa
– Symfónia č. 5 pre klavír, zbor a orchester, op. 60 

B’Rock Orchestra /4.10.
René Jacobs dirigent
Vilde Frang husle
program:
Franz Schubert – Symfónia č. 7 h mol Nedokončená, D. 759
Felix Mendelssohn – Koncert pre husle a orchester e mol, op. 64 
Felix Mendelssohn – Symfónia č. 5 D dur Reformačná, op. 107

Filharmonický orchester Rotterdam /5.10.
Lahav Shani dirigent
Kirill Gerstein klavír
program:
Johannes Brahms – Tragická predohra, op. 81
Béla Bartók – Koncert pre klavír a orchester č. 3, Sz. 119
Johannes Brahms – Symfónia č.1 c mol, op. 68

Slovenská filharmónia /8. 10.
Tomáš Netopil dirigent
Dalibor Karvay husle
program:
Johannes Brahms – Koncert pre husle a orchester D dur, op. 77
Eugen Suchoň – Metamorfózy

Koncert na BHS patrí pravidelne aj ďalšiemu telesu Slovenskej filharmónie Slovenskému komornému orchestru / 24. 9.

Ewald Danel umelecký vedúci, dirigent
Václav Hudeček husle 
Kristína Nouzovská Fialová viola
program:
Jiří Antonín/František Benda – Koncert pre husle a komorný orchester A  dur
Vladimír Godár – Barkarola pre violu a komorný orchester 
Eugen Suchoň – Serenáda pre sláčikový orchester, op. 5
Wolfgang Amadeus Mozart – Koncertantná symfónia Es dur pre husle, violu a orchester, KV 364

Štátny komorný orchester /1.10. pod taktovkou Mariána Lejavu uvedie Koncert pre husle a orchester op. 15 Jána Zimmera v podaní nášho popredného interpreta Milana Paľu, Sarkazmy pre orchester Ilju ZeljenkuBizetovu Symfóniu C dur.   

Novinky BHS

Koncertné uvedenie opier
BHS obohatí od aktuálneho ročníka opäť pravidelne koncertné uvedenie opery. S odstupom niekoľkých rokov sa takto vraciame k prerušenej tradícii.Tento rok zaznie 28. septembra v podaní Slovenskej filharmónie pod taktovkou Daniela Raiskina so Slovenským filharmonickým zborom Čajkovského opera Jolanta. V hlavných úlohách sa predstavia Evelina Dobraceva a Dmytro Popov.

Na BHS zavíta opera Národného divadla Košice. Pod taktovkou Petra Valentoviča koncertne uvedie vrcholné dielo Karola Szymanowského Kráľ Roger v hlavnej úlohe s poľským barytonistom Michalom Partykom.

Recitály zahraničných hostí
Galavečer jedného z najlepších tenoristov sveta Piotra Beczalu. Súčasťou programu BHS sú pravidelne recitály. Tento rok privítame výnimočnú osobnosť, poľského tenoristu Piotra Beczalu. Hosť tých najprestížnejších svetových scén vrátane MET, sa predstaví piesňovým i operným repertoárom. 

K mimoriadne zaujímavým koncertom na tohtoročných BHS bude patriť hosťovanie klavírneho dua holandských bratov Lucas&Arthur Jussen, ktorí – napriek svojmu mladému veku – účinkujú s najvýznamnejšími orchestrami sveta resp. ako duo v tých najprestížnejších koncertných sálach. Na programe večera budú v ich podaní diela pre štvorručný klavír aj diela pre dva klavíry.

Komorné koncerty
Festival pokračuje v tradícii uvádzania slovenskej tvorby pre jednotlivé hudobné nástroje resp. komorné zoskupenia. Tento rok je to opäť klavír – v ozvláštnenej koncepcii diel pre klavír sólo a pre 2 klavíry. V rámci skladieb od Petra Machajdíka, Ľuboša Bernátha, Dezidera Kardoša, Jána Cikkera a ďalších, zaznie aj premiéra diela pred 2 klavíry skomponovaného na objednávku od Jevgenija Iršaia Dark side of contemplation. S týmto výberom zo slovenskej tvorby sa predstavia etablovaní klaviristi Jordana PalovičováJakub Čižmarovič.  

V rámci komorný koncertov privítame aj Pavel Haas Quartet, teleso považované za jedno z desiatich najlepších svetových sláčikových kvartet.

Klavírne kvarteto Notos Quartet pôsobí na koncertných pódiách od roku 2007, účinkujú v známych koncertných sálach a festivaloch v Európe, USA, Austrálii, Japonsku i Číne.
Za relatívne krátky čas od svojho vzniku získali šesť 1. cien a početné špeciálne ceny na medzinárodných súťažiach. V programe zaznejú diela štyroch skladateľov, ktorých štúdium a tvorba sa spája s Bratislavou – Zoltán Kodály, Ernö Dohnányi, Béla Bartók a ich bratislavský súputník Alexander Albrecht

Na piesňovom recitáli sa predstavia štyria poslucháči spevu na Vysokej škole múzických umení z triedy pedagógov Dagmar Podkamenskej-Bezačinskej a Petra Mikuláša, pre ktorých to bude premiérové vystúpenie na BHS.

Na tohtoročnom festivale venujeme výraznú pozornosť dielu majstra Eugena Suchoňa, ktorého 30 rokov od úmrtia si pripomíname. Jeho tvorba zaznie na otváracom i záverečnom koncerte, kde je na programe monumentálne dielo Metamorfózy. Ďalšie skladby prof. Suchoňa sú na programe komorných koncertov. 

Jeden z koncertov je venovaný speváckemu zboru pri príležitosti 75. výročia vzniku významného Umeleckého súboru Lúčnica, ktorého je neodmysliteľnou súčasťou.

Stručná rekapitulácia hosťujúcich zahraničných umelcov / v poradí ako účinkujú:

Orchestre:
Filarmonica della Scala
Národný symfonický orchester Ukrajiny
Dresdner Philharmonie
Filharmónia Brno
B´Rock Orchestra
Rotterdam Philharmonic
Dirigenti:
Emmanuel Villaume, Andrés Orozco-Estrada, Daniel Raiskin, Volodymyr Sirenko, Krzysztof Urbański, Dennis Russell Davies, René Jacobs, Lahav Shani, Tomáš Netopil
Sólisti:
klavír: Polina Osetinskaja, Kirill Gerstein, Lucas&Arthur Jussen
husle: Julian Rachlin, Václav Hudeček, Vilde Frang, Dmytro Tkachenko
viola: Kristína Nouzovská Fialová
violončelo: Julia Hagen
harfa: Emmanuel Ceysson
vokálni sólisti: Piotr Beczala, Evelina Dobraceva, Dmytro Popov, Michal Partyka a ďalší

Tri koncerty programu BHS bude uvedené aj v Dome umenia v Piešťanoch.

Súčasťou prezentácie BHS je umelecký plagát, na ktorom je tradične dielo niektorého zo slovenských výtvarných umelcov s hudobnou tematikou ako symbolické prepojenie hudby a výtvarného umenia. Tento rok zdobí festival dielo jubilujúceho maliara, ilustrátora, pedagóga, teoretika a kurátora Ľudovíta Hološku (1943). 

Vstupenky na koncerty 58. ročníka BHS sú v predaji už od 12. júna do 12. júla 2023 v pokladnici Slovenskej filharmónie aj online. Predaj online pokračuje nepretržite a v pokladnici SF sa môžete zastaviť opäť od 21. augusta 2023.

Tešíme sa na stretnutia na koncertoch BHS.

57. Bratislavské hudobné slávnosti 2022

BRATISLAVSKÉ  HUDOBNÉ SLÁVNOSTI
57. ročník    23. september – 8. október 2022

Vážení návštevníci Bratislavských hudobných slávností,
aj tento rok sme sa snažili pripraviť pre vás program a pozvať zaujímavých hostí, zahraničných i našich umelcov, ktorí ozvláštnia jeseň nevšednými hudobnými večermi.

Program 57. ročníka si môžete podrobne pozrieť na našej webovej stránke.

Je ambíciou organizátorov BHS siahať na najvyššie méty, veď festival je medzinárodnou platformou prezentácie interpretačnej úrovne prestížnych zahraničných orchestrov a interpretov  a slovenských vynikajúcich sólistov, dirigentov a orchestrov. Prostredníctvom rešpektovanej značky BHS je to aj príležitosť prezentácie slovenskej hudby a kultúry vôbec v zahraničí. BHS ako jeden z najprestížnejších festivalov, je uznávaným členom Asociácie európskych festivalov/EFA so sídlom v Bruseli ako jediný slovenský reprezentant.

Slovenská filharmónia/SF – ako rezidenčný orchester BHS – sa predstaví na 57. ročníku na troch koncertoch. Festival otvorí dielo slovenského skladateľa Ilju Zeljenku, ktorého nedožité 90. narodeniny si v roku 2022 pripomíname. Sólistkou v jeho diele bude skvelá sopranistka Slávka Zámečníková. Otvárací koncert zaznie pod taktovkou šéfdirigenta Slovenskej filharmónie Daniela Raiskina. Sólistom Liszstovho klavírneho koncertu bude vynikajúci chorvátsky umelec Dejan Lazić. Na záverečnom koncerte zaznie v podaní Slovenskej filharmónie pod taktovkou renomovaného francúzskeho dirigenta Alexandra Blocha  a vynikajúceho amerického huslistu Gila Shahama známy Saint-Saënov koncert a s účasťou Slovenského filharmonického zboru symfonická báseň Césara Francka Psyché (200 rokov od narodenia skladateľa).

Samostatný koncert má ďalší súbor SF Slovenský komorný orchester. V rámci programu si uvedením diela Ladislava Burlasa Planctus pripomenieme 95. výročie narodenia skladateľa, bývalého dlhoročného predsedu Festivalového výboru BHS. Aj ďalšie dielo na tomto koncerte bude od slovenského skladateľa Ota Ferenczyho Serenáda pre flautu, klarinet, fagot, harfu a sláčiky, na ktorom sa ako sólisti predstavia výborní členovia orchestra SF. V druhej časti koncertu sa predstaví Spevácky zbor mesta Bratislavy, aby spoločne interpretovali  Händlovo Te Deum.

Zo slovenských orchestrov privítame na 57. ročníku BHS Symfonický orchester Slovenského rozhlasu pod taktovkou legendárneho Ondreja Lenárda, šéfdirigenta SOSR, ktorý v septembri oslávi svoje životné jubileum/80 rokov. Jubilantom na tomto koncerte bude aj sólista, huslista Juraj Čižmarovič/60 rokov. Štátna filharmónia Košice zavíta na BHS s novým šéfdirigentom Robertom Jindrom, sólistom koncertu bude arménsky huslista Sergey Khachatryan. Štátny komorný orchester Žilina so speváckym zborom Lúčnica a dirigentom Leošom Svárovským prispievajú zaujímavým programom z diel slovenských skladateľov – Filas, Zimmer, Mikuláš Moyzes (150. výročie narodenia).Sólistom Zimmerovho husľového koncertu bude Milan Paľa.

Na BHS 2022 bude účinkovať šesť zahraničných orchestrov:

Česká filharmónia prichádza so svojím šéfdirigentom Semyonom Bychkovom a gruzínskou huslistkou Lisou Batiashvili. Tento koncert sa na BHS uskutoční aj v súvislosti s predsedníctvom Českej republiky v EÚ. Budapest Festival Orchestra s dirigentom Ivánom Fischerom a nemeckou sopranistkou Annou Lena Elbert; Orchestra dell´Accademia Nazionale di Santa Cecilia z Ríma so slovenským svetobežníkom, dirigentom Jurajom Valčuhom a uzbeckým klaviristom Behzodom Abduraimovom; Royal Philharmonic Orchestra z Londýna s dirigentom Vasily Petrenkom a macedónskym klaviristom Simonom Trpčeskim; PKF-Prague Philharmonia s poľským dirigentomDawidom Runtzom a francúzskou violončelistkou Camille Thomas a Filharmonický orchester Monte Carlo s dirigentom Kazuki Yamadom a ukrajinskýmhuslistom Valeriy Sokolovom.

Na programe komorných koncertov nebudú chýbať 2 recitály: organový recitál podaní rakúskeho umelca Johannes Zeinler, víťaza prestížnej medzinárodnej súťaže v Chartres v roku 2018a recitál španielskeho klaviristu Lea de María, jedného z víťazov minuloročnej  Medzinárodnej klavírnej súťaže J. N. Hummela.

Do programu je zaradený komorný koncert Bratislavského dychového okteta/50 rokov existencie a koncert Mucha Quartet s dielami slovenských skladateľov;  pokračovať budeme v sérii komorných koncertov z diel slovenských skladateľov – tento rok z piesňovej tvorby.

Diela slovenských skladateľov zaznejú aj v podaní hosťujúcich zahraničných orchestrov – napríklad Orchestra dell´Accademia Nazionale di Santa Cecilia z Ríma otvorí koncert  dielom Turbulenciaskladateľky Ľubice Čekovskej a PKF-Prague Philharmonia dielom Allegrosinfonico od Ľudovíta Rajtera.

Osviežením festivalového programu bude určite Janoška Ensemble, ktorý BHS zahŕňa do svojho európskeho turné, na ktorom prezentuje album The Big B´s z vydavateľstva Deutsche Grammaphon.

Na programe 57. ročníka BHS by malo zaznieť 19 koncertov. Tri koncerty z tohto programu  uvedie festival aj na pôde Domu umenia v Piešťanoch prezentujúc tak snahu dostať sa do ešte širšieho povedomia mimo Bratislavy nielen promovaním festivalu, ale aj reálnymi produkciami.

Predaj vstupeniek sa začne 22. augusta, kedy bude reálnejšia možnosť posúdiť vývoj pandemickej situácie. Veríme, že sa BHS uskutočnia v plnom rozsahu, tak ako minulý rok.

Tešíme sa na stretnutie s Vami na koncertoch BHS.

Predaj vstupeniek

Vstupenky sa predávajú v pokladnici Slovenskej filharmónie / budova Reduty
Otváracie hodiny od 21. 8. 2023:
pondelok – piatok: 12.00 h – 18.00 h a vždy hodinu pred začiatkom koncertu.
email: vstupenky.bhs@filharmonia.sk
Tel.: +421 2 20 475 293

Bratislavské hudobné slávnosti 2020 sú zrušené

Vážení návštevníci BHS,

s ľútosťou sme v uplynulých dňoch oznámili správu, že po prerokovaní na Festivalovom výbore BHS, po konzultáciách vedenia Slovenskej filharmónie so zriaďovateľom – Ministerstvom kultúry SR, rešpektujúc oficiálne reštrikčné opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR a regionálneho Úradu verejného zdravotníctva Bratislava a ďalších príslušných úradov, ktoré vstúpili do platnosti v nedeľu 6. septembra 2020, bola Slovenská filharmónia ako hlavný organizátor Bratislavských hudobných slávnosti nútená 56. ročník tento rok v celom rozsahu zrušiť.

Na festivale BHS, ktorý sa mal konať od 25. septembra do 10. októbra 2020, mal tri koncerty tradične rezidenčný orchester Slovenská filharmónia: otvárací koncert pod taktovkou Jamesa Judda, ďalší s dirigentom Christianom Vásquezom a záverečný s prominentnou sólistkou Editou Gruberovou. Zo slovenských orchestrov to bol ďalej koncert Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu pod vedením Ondreja Lenárda s Českým filharmonickým zborom Brno, Štátny komorný orchester Žilina so Speváckym zborom Lúčnica a Slovenský komorný orchester. Samostatný koncert mal mať Slovenský filharmonický zbor.

Na tomto našom najvýznamnejšom festivale vážnej hudby návštevníci očakávajú aj popredné zahraničné telesá. V súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 sme už na jar postupne odriekli po vzájomnej dohode účinkovanie štyroch popredných orchestrov – medzi nimi aj Clevelandský orchester. Napriek tejto skutočnosti bolo v programe päť mimoriadne zaujímavých orchestrov ako Staatskapelle Dresden s dirigentom Myung-Whun Chungom a sólistom Andrásom Schiffom, Accademia Nazionale di Santa Cecilia s dirigentom Antoniom Pappanom a violončelistom Kianom Soltanim, Freiburger Barockorchester pod taktovkou Raphaëla Pichona s huslistkou Isabelle Faust, PKF – Pražská komorná filharmónia s dirigentom Emmanuelom Villaumom, Konzerthausorchester Berlin s dirigentom Jurajom Valčuhom a huslistom Kristófom Barátim. Poslucháčom sme pôvodne pripravili aj dva klavírne a jeden organový recitál.

Z pôvodného programu ponúkol Festivalový výbor zrealizovať Slovenskej filharmónii päť komorných koncertov s dôrazom na prezentáciu slovenských umelcov a slovenskej tvorby: recitál poprednej mladej sopranistky Slávky Zámečníkovej (28. 9.), koncert Slovenského komorného orchestra pri príležitosti 60. výročia jeho založenia (1. 10. 2020) a Moyzesovho kvarteta pri príležitosti 45. výročia založenia telesa (3. 10. 2020). Koncert tvorby slovenských skladateľov bude prezentovať Quasars Ensemble (9. 10. 2020) Pri príležitosti 250. výročia narodenia Ludwiga van Beethovena pripravil festival aj dramaturgicky zaujímavý projekt: čítanie z azda najslávnejšieho Beethovenovho listu „Nesmrteľnej milenke“, ktoré bude prepojené s jeho nádhernými a doteraz na Slovensku málo uvádzanými piesňami o láske v interpretácii slovenských speváckych hviezd Jany Kurucovej a Juraja Hollého, známych najmä z prestížnych nemeckých operných scén (2. 10. 2020).

Vážení návštevníci BHS,
ďakujeme vám za porozumenie. Opatrenie, ktoré prijalo vedenie Slovenskej filharmónie a Festivalový výbor BHS, bolo azda najťažším rozhodnutím, na aké si pamätáme. Urobili sme tak v záujme zdravia tých, ktorí by na koncerty prišli v skutočne mimoriadne obmedzenom počte (250 osôb vrátane účinkujúcich) a tiež aj majúc na zreteli hospodárne nakladanie s verejnými prostriedkami.

Nádejame sa, že rok 2021 bude viac žičiť umeniu a hudbe zvlášť. Veríme, že nám zachováte priazeň, lebo bez vás by povznášajúca atmosféra sviatku hudby nemala zmysel.

Vedenie Slovenskej filharmónie
Festivalový výbor BHS
Manažment BHS

www.filharmonia.sk
www.bhs.festival.sk

Dôležitý oznam

Vážení návštevníci,

vzhľadom na najnovšie opatrenia ÚVZ SR a regionálneho ÚVZ Bratislava, ktoré vstúpili do platnosti v nedeľu 6. septembra 2020, bola Slovenská filharmónia, ako hlavný organizátor Bratislavských hudobných slávnosti, nútená festival tento rok zrušiť.

Slovenská filharmónia ponúkne publiku z festivalového programu 5 komorných koncertov:
Recitál Slávky Zámečníkovej / 28. 9. 2020, odkaz tu
Slovenský komorný orchester / 1. 10. 2020, odkaz tu
Komorný koncert Nesmrteľná milenka2. 10. 2020odkaz tu
Moyzesovo kvarteto / 3. 10. 2020, odkaz tu
Quasars Ensemble / 9. 10. 2020, odkaz tu
Operný recitál Edity Gruberovej / 10. 10. 2020odkaz tu

Vstupenky zakúpené na zrušené koncerty BHS je možné vrátiť v Pokladnici Slovenskej filharmónie.

Ďakujeme za pochopenie

BHS – festival mladých

BHS – festival mladých

Jedným zo zámerov festivalu bola myšlienka predstaviť bratislavskému publiku nastupujúcu generáciu mladých talentov výnimočných kvalít z rôznych krajín na samostatných podujatiach – Interpódiu a Medzinárodnej tribúne mladých interpretov TIJI/UNESCO, ktoré sa v rámci programu BHS striedali.
V roku 1971 sa do rámca BHS zaradila nesúťažná prehliadka mladých umelcov zo socialistických krajín Interpódium. Na dve desaťročia sa stala nedeliteľnou súčasťou BHS. Poslednýkrát bola usporiadaná v 1992.

Medzinárodnú tribúnu mladých interpretov TIJI/UNESCO ako celoeurópsku súťažnú prehliadku inicioval v roku 1969 vynikajúci hudobník Yehudi Menuhin. Garantom sa stala Európska vysielacia únia EBU so sídlom v Ženeve v mene Medzinárodnej hudobnej rady UNESCO. Spoluorganizátormi súťaže boli Slovenský rozhlas a Slovenská filharmónia v rámci medzinárodného festivalu Bratislavské hudobné slávnosti. Od roku 1970 sa tribúna konala každé dva roky v Bratislave a laureátmi sa stali spravidla traja až piati mladí umelci. V rokoch 1996 až 2002 sa okrem Bratislavy mladí umelci stretali na tejto súťaži v párnych rokoch striedavo v Lisabone a v Ľubľane. Spomedzi prihlásených súťažiacich sa traja stali laureátmi.
Od roku 2003 sa súťaž konala každý rok v rámci Bratislavských hudobných slávností a zmenil sa aj názov na Medzinárodnú tribúnu mladých interpretov/New Talent. Z prihlásených rozhlasových nahrávok medzinárodná porota vybrala spravidla osem semifinalistov, ktorí sa predstavili v rámci BHS na dvoch komorných koncertoch. Z nich traja postúpili do finále, jeden z nich sa stal víťazom: držiteľom titulu New Talent – Ceny Nadácie SPP. Komorné koncerty a finále vysielali v priamom prenose resp. zo záznamu členské rozhlasové stanice EBU.
Bola to výborná propagácia mladých, talentovaných interpretov, keďže satelitná sieť Euroradia pokrýva celý európsky vysielací priestor. Medzinárodná tribúna mladých interpretov New talent sa konala až do roku 2015, keď došlo k zmene na poste šéfa Euroradia a hudobných programov Európskej vysielacej únie/EBU, hlavného garanta projektu.

Prehľad laureátov Medzinárodnej tribúny mladých interpretov:

1970 Annamaria Cigoli , klavír /Taliansko
Catherine Collard, klavír / Francúzsko
Claus Kanngiesser, violončelo Nemecko
Dennis Lee, klavír/Veľká Británia
Norma Lerer, alt/ Argentína
1972 Philippe Huttenlocher, barytón/ Švajčiarsko
Magda Kálmár, soprán/ Maďarsko
Emanuel Krivine, husle/ Francúzsko
Peter Toperczer, klavír/ Slovenská republika
Sláčikové kvarteto Moskovského konzervatória / Rusko
1975 Thomas Friedli, klarinet /Švajčiarsko
Andrej Gavrilov, klavír /Rusko
Marián Lapšanský, klavír/ Slovenská republika
Siegfried Lorenz, baryton / Nemecko
Miklós Perényi, violončelo/ Maďarsko
Trio du Nord, klavírne trio/ Nórsko
1976 Peter Dvorský, tenor / Slovenská republika
Brigitte Eisenfeld, soprán / Nemecko
Galina Kalinina, soprán / Rusko
Veronika Kincses, soprán / Maďarsko
Georg Tichy, barytón / Rakúsko
1977 Cyprien Katsaris, klavír / Francúzsko
Nilla Pierrou, husle / Francúzsko
Duo Pekinel, klavírne duo / Nemecko
Bratislavské dychové kvinteto / Slovenská republika
1978 Katherine Ciesinski, mezzosoprán /USA
Sergej Kopčák, bas / Slovenská republika
Ilona Tokody, soprán / Maďarsko
1979 Gitarové duo Assad / Brazília
Jürgen Dietze, hoboj / Nemecko
Béla Drahos, flauta / Maďarsko
Michail Pletnev, klavír / Rusko
Miguel Villafruela, saxofón /Kuba
1981 Robert Cohen, violončelo / Veľká Británia
Maria Graf, harfa / Nemecko
Göran Söllscher, gitara /Švédsko
Takácsovo kvarteto /Maďarsko
1983 Truls Otterbach-Mörk, violončelo /Nórsko
Rolf Plagge, klavír / Nemecko
Švédske dychové kvinteto
Frank Peter Zimmermann , husle / Nemecko
1985 Michael Collins, klarinet /Veľká Británia
Jekaterina Sarancieva, klavír / Rusko
Torleif Thedéen, violončelo / Švédsko
Tabea Zimmerman, viola / Nemecko
Gregor Zubicky, hoboj / Nórsko
1987 Auryn Quartet / Nemecko
Christian Bergqvist, husle / Švédsko
Ib Hausmann, klarinet /Nemecko
Ilona Nokelainen, harfa /Rusko
1989 Voglerovo kvarteto / Nemecko
Hakan Rosengren, klarinet /Nemecko
Ole Edvard Antonsen, trúbka /Nórsko
Ivan Ženatý, husle / Česká republika
1991 Emmanuel Pahud, flauta /Švajčiarsko
Thomas Quasthoff, basbarytón /Nemecko
Alexander Meľnikov, klavír / Rusko
1993 Radek Baborák, lesný roh /Česká republika
Sigurd Slattebrekk, klavír /Nórsko
Safri Duo, vibrafón / Dánsko
1995 Juraj Bartoš, trúbka /Slovenská republika
Lukasz Szyrner, violončelo /Poľsko
Kateřina Váchová, klarinet /Česká republika
1996 Lisabon
Godelieve Schrama, harfa /Holandsko
Tamás Varga, violončelo /Maďarsko
David Grimal, husle / Francúzsko
1997 Bratislava
Igor Fyodorov, klarinet /Rusko
Morten Ernst Lassen, barytón /Dánsko
Markus Leoson, bicie /Švédsko
1998 Ľubľana
Husľové duo Jan Fišer, František Souček /Česká republika
Peter Jarúšek, violončelo / Slovenská republika
Rafal Kwiatkowski, violončelo /Poľsko
1999 Bratislava
David Bruchez, trombón /Švajčiarsko
Jean Müller, klavír / Luxembursko
Ladislav Papp, harfa / Slovenská republika
2000 Lisabon
Michael Wendeberg , klavír /Nemecko
Iturriaga String Quartet /Nemecko
Olivier Darbellay, lesný roh /Švajčiarsko
2001 Bratislava
Gautier Capucon, violončelo/ Francúzsko
Kuba Jakowicz, husle / Poľsko
Jesper Juul Sorensen, trombón / Dánsko

Medzinárodná tribúna mladých interpretov otvorila cestu najvýraznejším talentom a laureátom súťaže na významné koncertné pódia svetových hudobných scén.

Víťazi súťaže New talent – Ceny Nadácie SPP

2003 finalisti:
Penguin Quartet /Česká republika
Jaroslaw Nadrzycki, husle / Poľsko
Martin Frutiger, hoboj/ Švajčiarsko
2004 finalisti
Patricia Kopachinskaya, husle / Švajčiarsko
Laura Buruiana, violončelo / Rumunsko
Jean-Francois Normand, klarinet / Kanada
2005 finalisti:
Dalibor Karvay, husle / Slovenská republika
Marina Chiche, husle / Francúzsko
Oskars Petrauskis, altsaxofón / Lotyšsko
2006 finalisti :
Luka Šulič, violončelo / Slovinsko
Anita Leuzinger, violončelo / Švajčiarsko
Vital Julian Frey, čembalo /Švajčiarsko
2007 finalisti :
Toke Moldrup, violončelo /Dánsko
Tine Thing Helseth, trúbka /Nórsko
Fanny Clamagirand, husle /Francúzsko
2008 finalisti :
Marcin Zdunik, violončelo / Poľsko
Christian-Pierre La Marca, violončelo / Francúzsko
Irvin Venyš, klarinet / Česká republika
2009 finalisti :
Veit Benedikt Hertenstein, viola / Švajčiarsko
Iľja Silčukov, barytón / Bielorusko
Oleg Morozov, klarinet / Ukrajina
2010 finalisti :
Benedict Klöckner, violončelo / Nemecko
Ulada Berazhnaya, husle / Bielorusko
Avan Yu, klavír / Kanada
2011 finalisti :
Kiril Stoyanov, bicie nástroje / Bulharsko
Karol Daniš, husle / Slovenská republika
Ivett Gyöngyösi, klavír / Maďarsko
2012 finalisti :
Bjarke Mogensen, akordeón / Dánsko
Bálint Mohai, fagot / Maďarsko
Soo-Jung Ann, klavír / Španielsko
2013 finalisti :
Razvan Stoica, husle / Rumunsko
Filip Draglund, trúbka / Švédsko
Emöke Baráth, soprán / Maďarsko
2014 finalisti :
Camille Thomas, violončelo / Francúzsko
Dominik Plociňski, violončelo / Poľsko
Niklas Liepe, husle / Nemecko
2015 finalisti :
Andrzej Ciepliňski, klarinet / Poľsko
David Huang, klavír / Švédsko
Jan Gričar, saxofón / Slovinsko

Mená víťazov Medzinárodnej tribúny mladých interpretov New talent sú uvedené na prvom mieste a zvýraznené.

 

Prezentácia BHS

Logo BHSAutorom loga BHS je akademický maliar Miroslav Cipár.

Na podnet Ministerstva kultúry SSR v spolupráci so Zväzom slovenských výtvarných umelcov vypísal v roku 1975 Slovkoncert, ako hlavný organizátor BHS, anonymnú súťaž o nový znak BHS. Odborná komisia na čele s riaditeľom Galérie mesta Bratislavy dr. Milanom Jankovským vybrala návrh akademického maliara Miroslava Cipára, na ktorom ocenila osobité spojenie grafickej formy so štylizovanými hudobnými znakmi.
Vyhodnotenie súťaže bolo oznámené v Hudobnom živote č. 2/1975 na str.4 / link

Ako si na súťaž spomína majster Cipár?

Miroslav Cipár foto © Alexander Trizuljak 2450 square„Logo BHS vyšlo zo súťaže, ktorá na vtedajšie pomery bola veľká. Predtým festival BHS používal značku Tomáša Píseckého, ktorý bol vtedy tuším grafikom Slovkoncertu.
Nevyhovovala, lebo pripomínala sakrálnu skratku IHS. Použité písmo bolo robustné, málo korešpondovalo s hudbou. Súťaž bola populárna, zúčastnili sa na nej vtedy takmer všetci poprední grafici.
Logo BHS som robil dosť dlho. Podarilo sa myslím, čo nie je zvyčajné, aby skratka nepotrebovala rozpísanie. Vyslovíte BéHáeS a všetko je jasné, o to viac , že pre skratku som použil tri hudobné prvky (alebo ich časti). Kunshistorik Kriška videl v logu ohyb dirigentovej paličky.
Jeden z mojich návrhov, ktorý nakoniec vybrali som umiestnil medzi dve vodorovné linky, akési pozostatky notovej osnovy. Tvrdohlavo som odmietal námietky členov poroty, aby som sa ich vzdal. Ale keď bolo treba logo uplatniť v konkrétnych zadaniach, pokorne som uznal svoj omyl a linajky som zrušil.
Dozvedel som sa ako klebietku, že predseda organizačného výberu chcel mať každý rok nové logo. Veľmi ma teší, že vydržalo toľko rokov a že je stále prijímané priaznivo. Môj priateľ skladateľ Ivan Hrušovský sa raz neočakávane zjavil zavčasu dopoludnia a hneď sa ma opýtal: Ty si robil značku BHS? Odvetil som, či je v tom nejaký problém a on takmer slávnostne vyhlásil: to zásadným spôsobom mení náš vzťah.“

Stále ste verným poslucháčom hudby?

„Pred rokmi som o tom vyslovil svoj názor v odpovediach v časopise Slovenská Hudba.
Na hudbu by sme mali mať osobitný život. V ateliéri mám rádio a som nadšeným poslucháčom Rádia Devín. (Občas im aj napíšem). Rádio počúvam aj v aute. Stáva sa mi, že odstavím auto hocikde len preto, aby som nerušene mohol dopočúvať skladbu.
Teším sa na dokončenie Albrechtovského domu a verím že bude miestom poly-múzických stretnutí, tak ako bolo za života Hansiho Albrechta.“

Zvučka

Autorom zvučky BHS je prof. Ján Cikker (1911-1989), držiteľ Ceny UNESCO za hudbu (1979) a Radu Ľudovíta Štúra I. triedy in memoriam (2011).

Reflexia hudby vo výtvarnom diele na plagátoch BHS

Súčasťou BHS je aj dôraz na prezentáciu festivalu. Organizátori vydávajú dva druhy plagátov – programový a umelecký (rôznych veľkostí), centrálny programový bulletin a programové bulletiny ku každému z koncertov.
Prvý plagát s umeleckým dielom bol vydaný v roku 1974, teda pri 10. výročí BHS, bolo to dielo Ľudovíta Fullu. Organizátori oslovujú slovenských umelcov, tvorba ktorých reflektuje hudobné motívy. Spomeňme aspoň niektorých – Martin Benka, Ján Mudroch, Vladimír Kompánek, Ján Ilavský, Rudolf Fila, Karol Baron, z mladšej generácie Jozef Bubák, Ivan Pavle a ďalší. Niektorí umelci boli oslovení, aby pre festival dielo vytvorili, napríklad Albín Brunovský (1987) alebo Nikolaj Feďkovič (2000), ktorý v tom čase žil a tvoril v Nemecku. Do kategórie slovenských umelcov pôsobiacich v zahraničí, ktorých dielo bolo na niektorom z plagátov BHS, môžeme zaradiť aj Kolomana Sokola (2004) alebo Andyho Warhola, ktorého Beethoven bol na plagáte festivalu v roku 1995 (rok dedikovaný L. van Beethovenovi). Do inej skupiny výtvarníkov patrí Serge Charchoune resp. Šaršún, rusko-francúzsko-slovenský maliar a spisovateľ (pochádzal z Turca, zomrel v Paríži roku 1975), ktorého dielo s nádychom kubizmu bolo na plagáte BHS 2002.

Všetky plagáty uvádzame v galérii so stručnou informáciou o autorovi.

Bratislavské hudobné slávnosti – história

Bratislava – mesto hudby

Bratislava patrí k mestám s bohatou hudobnou tradíciou, jej minulosť je spätá s pobytom významných osobností, ktoré účinkovali v hudobných salónoch šľachtických palácov i meštiackych domov. Bratislavu navštívili najvýznamnejší predstavitelia hudobného klasicizmu, niekoľkokrát tu účinkoval Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, ale aj Ludwig van Beethoven, ktorého Missa Solemnis znela v Dóme sv. Martina, svedka korunovácií uhorských kráľov.
Bratislava (v minulosti Prešporok, Pressburg, Pozsony) bola rodiskom klavírneho virtuóza a skladateľa Johanna Nepomuka Hummela i Franza Schmidta. V meste sa po prvýkrát predstavil hudbymilovnému publiku Franz Liszt, študentské roky tu prežil Béla Bartók i Ernö von Dohnányi, v Bratislave hosťoval vynikajúci klavírny virtuóz Anton Rubinstein.
Po 2. svetovej vojne sa na rozvoji hudobného diania podieľal rad nadšených organizátorov a propagátorov hudobného života, ktorí prispeli k obohateniu hudobného života. Významnú úlohu v ňom zohrali a zohrávajú dve profesionálne orchestrálne telesá Slovenská filharmónia a Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, komorné orchestre, zborové telesá, operný a baletný súbor SND, spevoherné a muzikálové divadlo.
K najvýraznejším kultúrnym udalostiam Slovenska už niekoľko desaťročí patria Bratislavské hudobné slávnosti. Vďaka umeleckej úrovni si získali prestíž aj v rámci európskeho kontextu.

BHS – člen Európskej asociácie festivalov

V roku 1951 bola založená Európska asociácia hudobných festivalov (EFA), ktorej cieľom je združovať najvýznamnejšie festivaly v európskych krajinách, koordinovať a pomáhať rozširovať spoluprácu medzi jednotlivými festivalmi a napomáhať vzniku koprodukčných projektov. Pôvodným sídlom EFA bola Ženeva, od roku 2004 sa administratívny aparát EFA presťahoval do Bruselu. Členmi EFA je vyše 100 festivalov a 15 národných festivalových asociácií zo 40 krajín.
Už počas ČSSR boli v tejto organizácii zastúpené dva najvýznamnejšie festivaly: Pražská jar a Bratislavské hudobné slávnosti. BHS sa stali členom EFA v roku 1973 Členom výboru EFA bola niekoľko funkčných období hlavná manažérka BHS PhDr. Izabela Pažítková.
Význam BHS bol zvýraznený prakticky krátko po prijatí festivalu do EFA, keď sa v roku 1977 z poverenia Medzinárodnej hudobnej rady UNESCO konal v rámci BHS Svetový týždeň hudby s účastníkmi zo všetkých svetadielov.
Roku 1991 sa v rámci BHS konalo Valné zhromaždenie Európskej asociácie festivalov a 3. zasadnutie Európskeho kolégia o kultúrnej spolupráci.

História Bratislavských hudobných slávností/BHS v skratke

Po 2. svetovej vojne sa vytvoril priestor na vznik profesionálnych inštitúcii. V rámci hudobnej kultúry bola konštituovaná aj Slovenská filharmónia (1948/1949).
Na konci jej prvej koncertnej sezóny sa 24.mája 1950 konal otvárací koncert medzinárodného festivalu, ktorý prakticky založil tradíciu súčasného festivalu BHS. Od roku 1957 sa premenoval na Bratislavskú jar a od roku 1965 nesie názov Bratislavské hudobné slávnosti. Festival sa zo začiatku usporadúval na prelome mesiacov máj-jún. Od roku 1971 sa z jarného termínu stal jesenný a festival sa spravidla konal na prelome septembra a októbra.
Od roku 1971 bol hlavným organizátorom Slovkoncert /inštitúcia neskôr premenovaná na Národné hudobné centrum resp. Hudobné centrum, názov, ktorý nesie doposiaľ/. Slovenská filharmónia sa hlavným organizátorom BHS stala opäť od roku 2005.

Kvôli rekonštrukcii Reduty, sídla Slovenskej filharmónie, kde sa koná väčšina koncertov festivalu, sa 43. – 47. ročník BHS v rokoch 2007 – 2011presunul na koniec novembra a prvé dni decembra. Tento termín bol aktuálny aj v roku 2016, keďže bola Reduta miestom dôležitých rokovaní v súvislosti s Predsedníctvom Slovenska v Rade EU.

Už prvé festivalové ročníky dokázali životaschopnosť festivalu a príťažlivosť nášho mesta s hudobnou tradíciou aj vysokou interpretačnou úrovňou existujúcich telies. Od roku 1950 tu vystupovali významné orchestre, komorné súbory spolu so sólistami a dirigentmi zvučných mien, ako napr. Česká, Leningradská a Drážďanská filharmónia, Viedenskí symfonici, Filharmónia Georgea Unescu, spolu so Slovenskou filharmóniou pod taktovkou dirigentov ako Karel Ančerl, Lovro von Mataćić, Jevgenij Mravinskij, Hans Swarovski, Václav Smetáček. Z významných sólistov prvých ročníkov spomeňme Sviatoslava Richtera, Davida Oistracha, Leonida Kogana …

Šesťdesiate roky
V tomto období sa profesionalizoval aj organizačný team festivalu – sekretariát BHS a festivalový výbor, ktorého zámerom bolo orientovať sa popri klasickej hudbe predovšetkým na tvorbu skladateľov 20.storočia.
Prvým predsedom festivalového výboru sa stal hudobný skladateľ Alexander Moyzes, ktorého v roku 1966 (až do roku 1970) vystriedal ďalší slovenský skladateľ svetového renomé Eugen Suchoň.
Dramaturgia sa orientovala na prezentovanie diel slovenských a českých tvorcov (zo slovenských predovšetkým Ivana Hrušovského, Romana Bergera, Ilju Zeljenku), ale zazneli aj skladby významných osobností svetovej tvorby ako Hindemith, Lutoslawski, či Pärt…Niektoré koncerty boli venované konkrétnej osobnosti, napríklad Bélovi Bartókovi in memoriam.
V neskorších rokoch tohto desaťročia dochádzalo v rámci programu k vyrovnaniu klasického a súčasného repertoáru resp. avantgardy. Prejavilo sa to aj v zámere dramaturgie – BHS sa stali aj prezentáciou interpretačnej úrovne slovenských a zahraničných súborov resp. sólistov. Výnimočnou udalosťou bolo v roku 1969 uvedenie Stravinského opery-oratória Oidipus Rex.

Sedemdesiate roky
V tomto období dochádza k ďalším výrazným zmenám: predsedom festivalového výboru sa stal Juraj Haluzický (1971 – 1984) a predsedom programovej komisie Ladislav Mokrý (ktorý sa od roku 1985 do roku 1993 stal predsedom Festivalového výboru BHS).
Až skoro do deväťdesiatych rokov sa rozrástol počet koncertov, ktoré sa konali aj mimo Bratislavy. V niektorých ročníkoch dosiahol počet koncertov až sto, z čoho polovica bolo v rôznych slovenských mestách.
Ako sme uviedli v predchádzajúcej kapitole termín festivalu sa v roku 1971 presunul na jesenné obdobie. Festival oživili popri klasickej hudbe ďalšie žánre – koncerty z oblasti muzikálu a džezu, večery s tradičnou čínskou, vietnamskou, indickou a japonskou hudbou, aj tradičný slovenský folklór.
Festival v tomto období zaznamenal množstvo dramaturgických aj interpretačných počinov, uveďme aspoň prítomnosť skladateľskej osobnosti 20. storočia Luigiho Nona (1976) pri príležitosti predvedenia jeho diela.
Ďalšou mimoriadnou udalosťou bolo usporiadanie štvordňového 54. Bachovho festivalu Novej Bachovej spoločnosti (1979), ktorý sa po prvý raz konal mimo nemeckého územia. Na programe boli diela J. S. Bacha, jeho súčasníkov a diela inšpirované jeho tvorbou, okrem iného napríklad Matúšove pašie alebo Suchoňova Fantázia na B-A-C-H.

Osemdesiate roky
V roku 1983 sa po prvýkrát konal Medzinárodný deň hudby, ktorý pripadá na 1. október. Prakticky ustálená forma dramaturgie sa v rokoch 1986-1989 obohatila o predfestivalové „Stretnutia s hudbou“ a v rokoch 1988-1991 sa konali aj Detské hudobné slávnosti, ktorých cieľom bolo zvýšiť záujem najmladšej generácie o vážnu hudbu.
Na BHS sme privítali také orchestre ako Mníchovskí filharmonici s dirigentom Sergiu
Celibidachem, Gewandhausorchester Lipsko, Moskovskú filharmóniu a iné.

Deväťdesiate roky
V rokoch 1994 – 2000 bol predsedom festivalového výboru hudobný skladateľ, teoretik a pedagóg Ladislav Burlas.
Zmenila sa aj organizačná štruktúra, po politických a spoločenských zmenách sa vrátilo mnoho slovenských hudobníkov, ktorí pôsobili v exile – z najvýznamnejších Lucia Popp a Edita Gruberová, ako aj ďalší. Edita Gruberová prijala v roku 1997 členstvo v čestnom predsedníctve BHS a v období rokov 2001 – 2013 bola čestnou prezidentkou BHS.
Veľká pozornosť sa sústreďuje aj na prezentáciu premiér diel slovenských skladateľov. S nástupom hudobného teoretika, inštrumentalistu a pedagóga Miloša Jurkoviča do funkcie predsedu Festivalového výboru BHS (2001) organizátori každoročne objednávajú u jedného zo slovenských skladateľov dielo, ktoré premiérovo zaznie v rámci programu ako jedna z foriem podpory a propagácie súčasnej slovenskej hudobnej tvorby. BHS oslovili napríklad Ilju Zeljenku, Juraja Beneša, Petra Breinera, Vladimíra Godára, Iris Szeghy, Mirka Krajčiho, v roku 2007 slovenského skladateľa pôsobiace dlhodobo v USA Jozefa Kolkoviča. V roku 2008 zaznelo na BHS nové dielo mladého skladateľa Mareka Piačeka.
Ambíciou organizátorov je dlhodobo aj to, aby diela slovenských skladateľov uviedli hosťujúce zahraničné orchestre, ktoré ich potom uplatnia aj na domácich pódiách. Medzi takéto najvýznamnejšie počiny patrí napríklad premiéra diela Ilju Zeljenku v podaní rakúskeho ORF orchestra z Viedne, alebo v roku 2007 interpretácia Suchoňovej Serenády v podaní francúzskeho orchestra z Toulouse, ktorý toto dielo zaradil do svojho koncertného cyklu v marci 2008.
Súčasťou BHS boli v uvedenom období aj operné a baletné predstavenia v Slovenskom národnom divadle. Dramaturgia sa sústreďovala na uvedenie aspoň jednej premiéry opery resp. baletu a na prizývanie zahraničných hostí do diel, ktoré sú v repertoári súborov.

Ostatné desaťročia – súčasnosť

Hlavným organizátorom BHS bolo do roku 2004 Hudobné centrum, od roku 2005 je hlavným organizátorom BHS opäť Slovenská filharmónia. V roku 2008 vystriedal Miloša Jurkoviča na poste predsedu festivalového výboru hudobný skladateľ Vladimír Godár.

Na BHS začali pravidelne hosťovať významné svetové orchestre:
Budapest festival Orchestra – dirigent Iván Fischer, Royal Philharmonia London –dirigent Lorin Maazel, Drážďanská filharmónia – dirigent Rafael Frübeck de Burgos, Wiener Symphoniker – dirigent Fabio Luisi, Wiener Philharmoniker – dirigent Daniele Gatti, Veľký symfonický orchester P. I. Čajkovského – dirigent Vladimir Fedosejev, Flámska kráľovská filharmónia – dirigent Philipp Herrewegh, Orchester národnej akadémie Santa Cecilia z Ríma – dirigent Antonio Pappano, Rai Torino – dirigent Juraj Valčuha, Filharmónia La Scala z Milána – dirigent Daniele GattiSymfonický orchester Lahti – dirigent Jukka-Pekka Saraste, Oslo Philharmonia Orchestra – dirigent Vasily Petrenko, Varšavská filharmónia – dirigent Antoni Wit, Bruckner orchester Linz – dirigent Dennis Russell Davies, Nemecký symfonický orchester Berlin – dirigent Kent Nagano, Royal Concertgebouw Orchester Amsterdam – dirigent Semyon Bychkov…
Stálymi hosťami sú francúzske orchester, či už Ensemble Orchestral de Paris, orchester z Lille, Lyonu alebo Orchestre Philharmonique de Monte Carlo a ďalšie orchestre svetového renomé. K príjemný prekvapeniam na BHS patrili Orquesta Nacional de Espaňa, Orquesta Ciudad de Málaga, či mexický národný orchester s typickým temperamentným repertoárom a tiež Tatársky národný symfonický orchester.

K častým hosťom festivalu patria české orchestre Česká filharmónia s Jiřím Bělohlávkom a Liborom Peškom, ďalej Orchester hlavného mesta Prahy FOK, Symfonický orchester Českého rozhlasu, PKF – Prague Philharmonia, Janáčkova filharmónia a ďalšie.

Z význačných hostí inštrumentalistov spomeňme: Rudolf Buchbinder, Heinrich Schiff, Emanuel Ax, Jean-Yves Thibaudet, Denis Matsuev, Nikolaj Lugansky, Piotr Anderszewski, Vadym Kholodenko, Mischa Maisky, Miklós Perényi, Daniel Müller-Schott, Maxim Vengerov, Vadim Repin, Gidon Kremer, Joshua Bell, Sarah Chang, Jelena Obrazcovová, Olga Borodina. Niekoľkokrát zavítali na BHS skvelí sólisti Renaud Capuçon, husle a Gautier Capuçon, violončelo. Veľký ohlas u poslucháčov majú recitály: k najoceňovanejším klavírnym patria večery s Grigory Sokolovom, Arcadi Volodosom, Borisom Berezovskym a recitály huslistov Vadima Repina a Julie Fischer.

BHS reflektovali vo svojich programoch Rok slovenskej hudby 2006 a 2016.
Vďaka bádateľskej práci Vladimíra Godára znejú na BHS novodobé premiéry diel Jána Levoslava Bellu, Francúz Didier Talpain zasa objavoval neuvedené opusy Johanna Nepomuka Hummela.

V spomínanom období boli na programe BHS veľké oratoriálne projekty, napríklad dirigent Ondrej Lenárd uviedol so Slovenskou filharmóniou a Slovenským filharmonickým zborom majestátnu Mahlerovu symfóniu č.8 aj Schönbergove Piesne z Gurre /Gurrelieder/;
Ion Marin so Slovenskou filharmóniou a Sergejom Larinom Lisztovu Faustovskú symfóniu;
pod taktovkou Jamesa Judda zaznelo so Slovenskou filharmóniou Honeggerove oratórium Kráľ David; Beethoven Orchester Bonn sa predstavil s Bruchovým oratóriom Odyseus.
V roku 2016 bolo na programe záverečného koncertu veľkolepé Brittenovo Vojnové requiem pod taktovkou Jamesa Conlona.

V roku 2010 sme zaznamenali na BHS návrat sopranistky Ľubice Orgonášovej.

Edita Gruberová obohatila program BHS ako predstaviteľka hlavných postáv na koncertných uvedeniach troch opier Donizettiho Roberto Devereux /2005, Belliniho Normy /2009 a Donizettiho opery Lucrezia Borgia /2011, na ktorých sa predstavili aj mladí slovenskí operní sólisti a dvoma koncertmi operných árií / 2003 a 2014.

Mimoriadne úspešný bol jubilejný 50. ročník BHS v roku 2014:
Izraelská filharmónia s dirigentom Zubinom Mehtrom, London Symphony Orchestra s Valery Gergievom, Veľký symfonický orchester P. I. Čajkovského s Vladimirom Fedosejevom a huslistom Andrejom Baranovom, Česká filharmónia s Jiřím Bělohlávkom s klaviristom Behzodom Abduraimovom, Orchestre National de Lyon s Leonardom Slatkinom a Renaudom Capuçonom, Orquesta Simfonica de Barcelona s Pablom Gonzálezom, Wiener Philharmoniker sPetrom Schneideroma Dagmar Peckovou, Budapest festival Orchestra s Ivánom Fischerom, Slovenská filharmónia sa predstavila pod taktovkou Emmanuela Villaumea so sólistom Jeanom-Yvesom Thibaudetom a pod taktovkou Pinchasa Steinberga so sólistom Anthony Marwoodom. Popri horeuvedenom koncerte operných árií Edity Gruberovej, bol súčasťou BHS aj koncert kontratenoristu Maxa Emanuela Cenćića.

BHS si zachovávajú štýlovú a žánrovú pestrosť, prezentujú domácu interpretačnú špičku, ku ktorej sa priraďujú interpretačné hviezdy svetové mena: sólisti, dirigenti a orchestre.
Festival BHS je porovnateľný svojou úrovňou s európskymi i svetovými podujatiami o čom svedčí uznanie a prestíž aj v rámci Európskej asociácie hudobných festivalov, záujem zahraničných interpretov účinkovať v Bratislave, ohlas zahraničnej i domácej kritiky.

Počas vyše 50 ročnej histórie BHS sa na festivale predstavili významné slovenské orchestre – Slovenská filharmónia, Štátna filharmónia Košice, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátny komorný orchester Žilina, Slovenský komorný orchester, Cappella Istropolitana; komorné telesá Quasars Ensemble, Musica aeterna, Solamente naturali, zaujímavé slovenské kvartetá, predovšetkým Moyzesovo kvarteto a z „mladších“ Mucha Quaret a ďalšie; spevácke zbory Slovenský filharmonický zbor, Spevácky zbor mesta Bratislavy, Spevácky zbor Lúčnica, Bratislavský chlapčenský zbor a iné
Svojím umením sa prezentovali významní slovenskí dirigenti – Ladislav Slovák, Ľudovít Rajter, Bystrík Režucha, Ondrej Lenárd, Oliver Dohnányi, Robert Stankovský, Peter Feranec, Rastislav Štúr; inštrumentálni umelci – Ferdinand Klinda, Ivan Sokol, Klára Havlíková, Peter Toperczer, Bohdan Warchal, Jozef Podhoranský, Juraj Bartoš; vokálni sólisti Lucia Popp, Edita Gruberová, Peter Dvorský, Sergej Kopčák, Gabriela Beňačková, Magdaléna Hajóssyová, Peter Mikuláš a mnohí ďalší. Podrobný zoznam uvádzame v bulletinoch k jednotlivým ročníkom festivalu, ktoré budeme v archíve dopĺňať.

Za vyše pol-storočie existencie BHS účinkovali na festivalových koncertoch desiatky renomovaných zahraničných umelcov a telies, symfonických a komorných orchestrov, vokálnych a inštrumentálnych sólistov – pripomeňme si niekoľko mien z dlhého zoznamu prominentných hostí, ako napríklad: Lorin Maazel, Dmitrij Kitajenko, Jevgenij Svetlanov, Kurt Masur, Horst Stein, Helmut Rilling, Gennadij Roždestvenskij, Zdeněk Košler, Yehudi Menuhin, Alain Lombard, Djansug Kachidze, Dennis Russel Davies, Serge Baudo, Michel Plasson, Peter Eötvös, Elisabeth Leonskaja, Paul Badura-Skoda, Misha Maisky, Miklós Perényi, Jurij Bašmet, Marek Janowski, Georges Prétre, Garrick Ohlsson, Libor Pešek, Jiří Bělohlávek, Katia Ricciarelli, Friedrich Gulda, Leonid Kogan, Vladimir Spivakov, Bruno Leonardo Gelber, Peter Schreier, Maxim Vengerov, Vadim Repin, Arcadi Volodos, Vladimir Ashkenazy, Boris Berezovsky, Grigory Sokolov a mnoho ďalších, ktorým tlieskajú na tých najprestížnejších pódiách sveta.

Hosťujúci umelci v Bratislave oceňujú krásu koncertnej sály Slovenskej filharmónie – Reduty, mimoriadne citlivé publikum a pozornosť organizátorov v duchu jednej z myšlienok z recenzií: „BHS ponúkajú veľké hodiny umenia, ktoré robia život krajším a zmysluplnejším.“

Prílohy: výber z recenzií bude postupne súčasťou informácií k jednotlivým festivalovým ročníkov v archíve BHS.

Použitá literatúra:
Bratislavské hudobné slávnosti – 40. výročie, vydalo Hudobné centrum 2004
Programové bulletiny, archív Manažmentu BHS

52. ročník festivalu Bratislavské hudobné slávnosti

BHS-Polonsky-foto-small

Marian Polonský art work

BRATISLAVSKÉ HUDOBNÉ SLÁVNOSTI 2016

52. ročník medzinárodného festivalu Bratislavské hudobné slávnosti sa koná od 18. novembra do 4. decembra 2016
Hlavný usporiadateľ Slovenská filharmónia z poverenia a s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.

Tešíme sa na inšpirujúce stretnutia s hudbou na 52. ročníku BHS.

otvoriť