Všetky príspevky od -mp-

37 Príspevky

Rozhovor s dirigentom Jamesom Juddom

Rozhovor s Jamesom Juddom, dezignovaným šéfdirigentom Slovenskej filharmónie. Rozhovor bol nahraný 18. novembra 2016 v Slovenskej filharmónií počas návštevy Jamesa Judda pri príležitosti dirigovania otváracieho koncertu 52. ročníka Bratislavských hudobných slávností.

Upozornenie o nezvyklom začiatku koncertu

Milí návštevníci, prosíme vás, všimnite si, že koncert Royal Concertgebouworchestra Amsterdam pod vedením dirigenta Semiona Byčkova v sobotu 19. 11. 2016 začne nezvyčajne skôr, už o 18:00.

Program 52. ročníka BHS v PDF

Ponúkame Vám na stiahnutie skladačky BHS 2016 v slovenskom a v anglickom jazyku. Nech sa páči, sťahujte.

Program/skladačka 52. ročníka BHS v slovenskom jazyku na stiahnutie.

Program/skladačka 52. ročníka BHS v anglickom jazyku na stiahnutie.

52. Bratislavské hudobné slávnosti 18. 11. – 4. 12. 2016

Bratislavské hudobné slávnosti sú každoročne prezentáciou umeleckej úrovne popredných hosťujúcich zahraničných orchestrov, dirigentov a sólistov a domácich umelcov v dramaturgicky zaujímavých programoch, v uvádzaní diel, ktoré nie často znejú z koncertných pódií a premiérových opusov.

V Roku slovenskej hudby je do festivalového programu zaradených viac slovenských skladieb, orchestrov a interpretov ako v predchádzajúcom období. Slovenská filharmónia sa predstaví na otváracom a záverečnom koncerte 52. ročníka BHS, ďalej je to Štátna filharmónia Košice, Štátny komorný orchester Žilina, Slovenský komorný orchester (umelecký vedúci Ewald Danel), Quasars Ensemle (umelecký vedúci Ivan Buffa) a Musica aeterna (umelecký vedúci Peter Zajíček). Symfonický orchester Slovenského rozhlasu dostáva priestor so svojím šéfdirigentom Mariom Košikom aj v súvislosti s výročím Slovenského rozhlasu, ku ktorému neodmysliteľne jeho činnosť patrí.

Nedeľa 20. novembra bude „zborová“ – účinkovať budú Slovenský filharmonický zbor (zbormajster Jozef Chabroň), Spevácky zbor mesta Bratislavy (zbormajster Ladislav Holásek), spevácky zbor Ad una corda (zbormajster Marián Šipoš). SFZ bude účinkovať aj so ŠF Košice a na záverečnom koncerte so SF, na ktorom sa zo speváckych zborov predstaví aj Bratislavský chlapčenský zbor so zbormajsterkou Magdalénou Rovňákovou.

Festivalový výbor BHS

Vladimír Godár
predseda festivalového výboru BHS

Eva Blahová
koncertná umelkyňa

Juraj Čižmarovič
koncertný umelec

Ivan Marton
dramaturg Slovenskej filharmónie

Izabela Pažítková
hlavná manažérka BHS

Jozef Podhoranský
koncertný umelec

Príhovor predsedu festivalového výboru

Už vyše polstoročia predstavujú Bratislavské hudobné slávnosti ten najväčší sviatok hudby, aký sa každoročne odohráva v našom hlavnom meste. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlásilo rok 2016 za Rok slovenskej hudby, a tak sa náš sviatok mohol spojiť s ideou bližšieho pozastavenia sa nad výdobytkami domácej hudobnej tvorby i nad profilom nášho domáceho interpretačného majstrovstva.

BHS sa začnú len veľmi krátko po skončení festivalov Epoché 2016 a Nová slovenská hudba 2016. Dramaturgia tohoročných BHS tak trochu komplementuje tieto podujatia a ponúka svoj priestor aj dielam, ktoré na spomínaných podujatiach nezazneli.

Tradičnosť festivalu sa spája s upozornením na hodnoty, ktoré si často dosiaľ nenašli (alebo len veľmi ťažko nachádzali) cestu na naše pódiá. Spomeňme v tejto súvislosti symfonickú tvorbu Bratislavčana Ernő von Dohnányiho, celkom neznámu, a pritom vrcholnú protestantskú tvorbu Jána Levoslava Bellu, málo hrávanú, ale ťažiskovú symfonickú tvorbu Alexandra Moyzesa, podobne neznámu vokálnu tvorbu Štefana Németha-Šamorínskeho, Jána Móryho či Ladislava Stančeka, alebo operu-melodrámu Mareka Piačeka či komornú tvorbu skladateľov všetkých generácií. Tradičný pohľad sa do festivalu navracia v podobe uvádzania osvedčených titulov našimi aj európskymi umelcami.

Prajem všetkým milovníkom hudobného umenia, aby si v našej ponuke našli to, čo v hudbe sami vyhľadávajú.

Vladimír Godár
Predseda Festivalového výboru BHS

Príhovor ministra kultúry Slovenskej republiky

Vážení festivaloví návštevníci, vážení hostia,

v rámci tohtoročného 52. ročníka Bratislavských hudobných slávností je do festivalového programu zaradených viac slovenských skladieb, orchestrov a interpretov, ako zvyčajne. BHS týmto reflektujú Rok slovenskej hudby, ktorý vyhlásilo ministerstvo kultúry s cieľom zviditeľniť slovenskú hudobnú kultúru doma aj v zahraničí.

Carl Gustav Jung v jednej zo svojich prednášok napísal, že umenie je kontinuita, a nie pokrok odtrhnutý od koreňov. Návštevníci tohtoročných Bratislavských hudobných slávností sa môžu tešiť nielen na diela slovenských majstrov ako napríklad Ján Levoslav Bella či Alexander Moyzes, ktorých okrúhle výročia si pripomíname. Kontinuitu slovenskej hudby bude v programe BHS 2016 reprezentovať aj hudba, ktorá sa na území Slovenska hrala už v 17. storočí a tiež viaceré koncipované programy zamerané na diela súčasnej generácie slovenských skladateľov ako Ilja Zeljenka, Miro Bázlik, Ivan Parík, Vladimír Godár, Ján Zach, Jana Kmiťová, Marek Piaček či Petra Bachratá.

Slovenská skladateľská, dirigentská či umelecká stopa sa vinie celým 52. ročníkom BHS. Dva zahraničné orchestre budú na festivale hosťovať so slovenskými dirigentmi – FOK z Prahy so svetoznámym Ondrejom Lenárdom, Philharmonia Orchestra London bude dirigovať Juraj Valčuha. Naopak, atraktívni zahraniční dirigenti a sólisti sa predstavia so slovenskými orchestrami – zážitkom určite bude úvodný koncert Slovenskej filharmónie pod taktovkou Jamesa Judda s huslistom Vadimom Repinom, či záverečný koncert tohtoročného festivalu pod taktovkou Jamesa Conlona. Osobne sa veľmi teším aj na koncert Royal Concertgebouw Orchestra Amsterdam a ich nadnárodný projekt Side by Side, v rámci ktorého budú na interpretácii ouvertúry spolu s členmi hosťujúceho prestížneho telesa participovať aj mladí slovenskí hudobníci.

Bratislavské hudobné slávnosti sa za viac ako polstoročie stali skvostom medzi európskymi hudobnými festivalmi. Každoročne vo svojom bohatom programe prezentujú slovenskú i svetovú hudbu, čím predstavujú významnú zložku rozvíjania slovenskej hudobnej tradície. Verím, že tohtoročný 52. ročník naplní očakávania tak poslucháčov, ako aj organizátorov tohto výnimočného festivalu.

Prajem vám nezabudnuteľný umelecký zážitok

Marek Maďarič, minister kultúry SR

Video záznamy z koncertov BHS

Časť tímu Streamboyz: Ing. Stanislav Beňačka, Ing. Václav Frkal, Marek Piaček

Časť tímu Streamboyz: Ing. Stanislav Beňačka, Ing. Václav Frkal, Marek Piaček. Pripravení zaznamenať pre vás koncerty BHS.

Video záznamy z koncertov BHS môžete sledovať na stránke stream.filharmónia.sk. Zoznam doteraz zaznamenaných video nahrávok nájdete v sekcii Video záznamy. Záznamy pre vás pripravuje tím Streamboyz. Viac o tíme sa môžete dozvedieť na stránke stream.filharmonia.sk.

Blíži sa už 52. ročník Bratislavských hudobných slávností. Štyri koncerty budeme zaznamenávať a budú neskôr k dispozícii na našej stránke stream.filharmonia.sk.

BHS 2015, Záverečný koncert, SF/Marin

SF / Ion Marin

SF / Ion Marin

Pozrieť

11. 10. 2015 o 19:30 h
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie

Účinkujú

Slovenská filharmónia
Ion Marin – dirigent

Program

Sergej Prokofiev – Symfónia č. 5 B dur, op. 100

BHS 2015, Solamente naturali

Solamente naturali, Michal Sťahel

Solamente naturali, Michal Sťahel

Pozrieť

8. 10. 2015 o 19:30 h
Malá sála Slovenskej filharmónie

Účinkujú

Solamente naturali
Miloš Valent – umelecký vedúci, husle
Michal Sťahel – violončelo

Program

Giovanni Perroni – Concerto per il Violoncello Suonato dallo stesso doppo’il Te Deum
Johann Georg Hintereder (Hindereter) – Concerto per camera a Violoncello solo con Violini e suo basso
Giovanni Battista Bononcini – Concerto a Violoncello concertato, Violino concertato, Violini e Basso
Nicola Antonio Porpora – Concerto con Violoncello obligato, Violini e Basso in a minor
Gregor Joseph Werner – Concerto per la Camera à 4 con due Violini, Violoncello concerto con Basso
Giovanni Benedetto Platti – Concerto con Violoncello obligato, WD 657
Antonio Caldara – Concerto per camera à Violoncello solo con due Violini e suo Basso
Andrea Zani – Concerto per Camera con Violoncello obligato, WD 795

Udalosti

  • Žiadne udalosti
  • otvoriť