BHS 2016 – Apolloopera

SFZ, Marek Piaček, Jozef Chabroň, Albert Hrubovčák, Michal Motýľ, Štefan Bučko

SFZ, Marek Piaček, Jozef Chabroň, Albert Hrubovčák, Michal Motýľ, Štefan Bučko

Pozrieť

20. 11. 2016 o 16:00 h
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie

Účinkujú

Slovenský filharmonický zbor
Jozef Chabroň – dirigent
Martin Ondriska – libreto, dramaturgia
Marek Piaček – libreto
Marold Langer – Philippsen libreto
Štefan Bučko – rozprávač
Albert Hrubovčák – trombón
Michal Motýľ – trombón

Program

Marek Piaček – Apolloopera

Apolloopera, melodráma o jednom bombardovaní pre zbor, herca a trombón vychádza zo skutočnej udalosti – 16. júna 1944 spojenci bombardovali bratislavskú rafinériu Apollo. Dejová línia sa opiera o reálne správy zo života medzivojnovej viacjazyčnej Bratislavy viažuce sa k „Apolke“. Každodenný život je tu konfrontovaný s napätými udalosťami 40-tych rokov 20. storočia. Apolloopera nie je politikum. Civilný život „apolákov“ môže byť metaforou akéhokoľvek ľudského bytia a jeho bezmocného prežívania zoči-voči dehumanizácii a technokracii „komplexných riešení“ celospoločenských problémov. Text libreta vychádza z archívnych materiálov a dopĺňa ho dobová poézia, autorské alúzie na rôzne básnické i prozaické štýly.

Videozáznam

Václav Frkal – zvuk, svetlá
Stano Beňačka – kamery, strih
Peter Gonda –  technická spolupráca
Marek Piaček – réžia, postprodukcia

Vyrobila Slovenská filharmónia © 2016

otvoriť