52. Bratislavské hudobné slávnosti 18. 11. – 4. 12. 2016

Bratislavské hudobné slávnosti sú každoročne prezentáciou umeleckej úrovne popredných hosťujúcich zahraničných orchestrov, dirigentov a sólistov a domácich umelcov v dramaturgicky zaujímavých programoch, v uvádzaní diel, ktoré nie často znejú z koncertných pódií a premiérových opusov.

V Roku slovenskej hudby je do festivalového programu zaradených viac slovenských skladieb, orchestrov a interpretov ako v predchádzajúcom období. Slovenská filharmónia sa predstaví na otváracom a záverečnom koncerte 52. ročníka BHS, ďalej je to Štátna filharmónia Košice, Štátny komorný orchester Žilina, Slovenský komorný orchester (umelecký vedúci Ewald Danel), Quasars Ensemle (umelecký vedúci Ivan Buffa) a Musica aeterna (umelecký vedúci Peter Zajíček). Symfonický orchester Slovenského rozhlasu dostáva priestor so svojím šéfdirigentom Mariom Košikom aj v súvislosti s výročím Slovenského rozhlasu, ku ktorému neodmysliteľne jeho činnosť patrí.

Nedeľa 20. novembra bude „zborová“ – účinkovať budú Slovenský filharmonický zbor (zbormajster Jozef Chabroň), Spevácky zbor mesta Bratislavy (zbormajster Ladislav Holásek), spevácky zbor Ad una corda (zbormajster Marián Šipoš). SFZ bude účinkovať aj so ŠF Košice a na záverečnom koncerte so SF, na ktorom sa zo speváckych zborov predstaví aj Bratislavský chlapčenský zbor so zbormajsterkou Magdalénou Rovňákovou.

Na komorných koncertoch účinkujú slovenskí umelci: Mucha Quartet, inštrumentálni sólisti Jordana Palovičová, Matej Arendárik, Peter Pažický, Marcel Štefko, Roman Patkoló, Ivan Palovič, Enikö Ginzery, Albert Hrubovčák, Michal Motýľ, Cyril Šikula a ďalší. Vokálni sólisti Magdaléna Hajossyová, Terézia Kružliaková, Jana Kurucová, Peter Mikuláš, Eva Garajová, Eva Šušková, Helena Becse-Szabó, Peter Mikuláš, Pavol Kubáň, Tomáš Šelc, recitátor Štefan Bučko a ďalší.

Inšpirovaní mimoriadne priaznivou odozvou minuloročného Večera slovenskej klavírnej tvorby sa Festivalový výbor BHS rozhodol ponúknuť v programe štyri koncipované programy zamerané na slovenské diela: Večer slovenskej komornej tvorby vrátane premiéry slovenského skladateľa Jána Zacha, Piesňovú tvorbu slovenských skladateľov a komorný koncert s uvedením premiéry jubilujúceho skladateľa Juraja Hatríka. Aj program koncertu Quasars Ensemble je zostavený výlučne z tvorby slovenských skladateľov. V podaní SFZ a troch sólistov zaznie melodráma Marka Piačeka APOLLOOPERA.

Program ŠKO Žilina je zameraný na tvorbu jednej zo zakladateľských osobností slovenskej hudobnej kultúry Jána Levoslava Bellu, od smrti ktorého uplynie 80 rokov. Popredná slovenská interpretka, jubilantka Daniela Varínska, sa predstaví na BHS klavírnym recitálom.

Na 52. ročníku BHS zaznejú diela viacerých slovenských skladateľov. Menovite Alexander Moyzes, Ján Cikker, Ilja Zeljenka, Vladimír Godár, Juraj Hatrík, Miroslav Bázlik, Jozef Podprocký, Ivan Parík, Dušan Martinček, Jozef Malovec, Ján Móry, Štefan Németh-Šamorínsky, Ladislav Stanček, Ján Zach, Marek Piaček, Jana Kmiťová, Petra Bachratá. Ďalej sú to koncerty Večer z tvorby Samuela Capricorna, dve skladby bratislavského rodáka Ernö von Dohnányiho a koncert venovaný Jánovi Levoslavovi Bellovi.

Na 52. BHS zavíta šesť zahraničných orchestrov a jeden večer je venovaný klavírnemu recitálu legendárneho pianistu Borisa Berezovského. V roku, keď Slovensko preberá Predsedníctvo EU po Holandsku, symbolicky privítame po prvý raz u nás Royal Concertgebouworchestra Amsterdam. Vychádzajúc z myšlienky „hudby bez hraníc“ je na program koncertu zaradený projekt Side by Side – na interpretácií ouvertury budú participovať členovia hosťujúceho prestížneho telesa a mladí slovenskí hudobníci. Projekt Side by Side uvedie jeden z najžiadanejších súčasných svetových dirigentov Semion Byčkov. Sólistom koncertu bude svetoznámy klavirista Emanuel Ax.

Dva zahraničné orchestre hosťujú na tohtoročnom festivale so slovenskými dirigentmi: FOK z Prahy s doyenom slovenských dirigentov Ondrejom Lenárdom, sólistom bude skvelý mladý ukrajinský klavirista žijúci v USA Vadim Cholodenko a Philharmonia Orchestra London s dirigentom etablovaným vo svete (a už aj doma)  Jurajom Valčuhom. Sólistom tohto koncertu bude mladý americký huslista Stefan Jackiw. Drážďanská filharmónia príde na festival so svojím šéfdirigentom Michaelom Sanderlingom a s Juliou Fischer, huslistkou so slovenskými koreňmi, ktorá uchvátila publikum pred dvoma rokmi úžasným recitálom. PKF-Prague Philharmonia prichádza tiež so svojím novým šéfdirigentom Emmanuelom Villaumom a mimoriadne žiadaným kanadským klaviristom Louisom Lortiem. Ozvláštnením festivalu bude určite Tatársky národný symfonický orchester, ktorý si získal svetové renomé pod taktovkou šéfdirigenta Alexandra Sladkovského, sólistom koncertu bude nielen doma (v Rusku) obdivovaný Denis Matsuev.

Atraktívni dirigenti a sólisti sa predstavia aj so slovenskými orchestrami: úvodný koncert oddiriguje dezignovaný šéfdirigent Slovenskej filharmónie James Judd, sólistom bude nášmu publiku dobre známy huslista Vadim Repin. Na záverečný koncert 52. ročníka BHS prichádza do Bratislavy po takmer tridsiatich rokoch americký dirigent James Conlon, aby uviedol Brittenovo Vojnové requiem s troma mimoriadnymi sólistami Tatianou Pavlovskou, Tobym Spencem a Michaelom Vollem. ŠKO Žilina naštuduje diela Bellu a Beethovena pod vedením znalca diel oboch majstrov – anglickým dirigentom Andrew Parrottom. ŠF Košice uvedie nádherné Dvořákovo oratórium Stabat mater pod vedením Petra Altrichtra, okrem horeuvedených slovenských sólistov Hajossyová, Kružliaková, Mikuláš, sa na pódium Reduty opäť postaví tenorista Oscar de la Torre.

Popri už zmienenom koncerte súboru Musica aeterna, privítame barokový ensemble Clemencic Consort v medzinárodnom zložení.

V programe tohtoročného festivalu účinkujú dve kvartetá: české Graffovo kvarteto (so slovenským klaviristom Marcelom Štefkom) a Mucha Quartet zo Slovenska. Zo zahraničia privítame ešte výborných interpretov – huslistu Ivana Ženatého, violončelistu Petra Nouzovského a The Czech Ensemble Baroque Choir (umelecká vedúca Tereza Válková).

Na 52. ročníku BHS sa uskutoční 23 koncertov: v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie, Malej sále a novom priestore renovovanej Stĺpovej sále Slovenskej filharmónie v budove Reduty. Na plagáte 52. ročníka Bratislavských hudobných slávností je použitá reprodukcia bronzovej plastiky známeho slovenského sochára Mariána Polonského.

otvoriť