Príhovor predsedu festivalového výboru

Už vyše polstoročia predstavujú Bratislavské hudobné slávnosti ten najväčší sviatok hudby, aký sa každoročne odohráva v našom hlavnom meste. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlásilo rok 2016 za Rok slovenskej hudby, a tak sa náš sviatok mohol spojiť s ideou bližšieho pozastavenia sa nad výdobytkami domácej hudobnej tvorby i nad profilom nášho domáceho interpretačného majstrovstva.

BHS sa začnú len veľmi krátko po skončení festivalov Epoché 2016 a Nová slovenská hudba 2016. Dramaturgia tohoročných BHS tak trochu komplementuje tieto podujatia a ponúka svoj priestor aj dielam, ktoré na spomínaných podujatiach nezazneli.

Tradičnosť festivalu sa spája s upozornením na hodnoty, ktoré si často dosiaľ nenašli (alebo len veľmi ťažko nachádzali) cestu na naše pódiá. Spomeňme v tejto súvislosti symfonickú tvorbu Bratislavčana Ernő von Dohnányiho, celkom neznámu, a pritom vrcholnú protestantskú tvorbu Jána Levoslava Bellu, málo hrávanú, ale ťažiskovú symfonickú tvorbu Alexandra Moyzesa, podobne neznámu vokálnu tvorbu Štefana Németha-Šamorínskeho, Jána Móryho či Ladislava Stančeka, alebo operu-melodrámu Mareka Piačeka či komornú tvorbu skladateľov všetkých generácií. Tradičný pohľad sa do festivalu navracia v podobe uvádzania osvedčených titulov našimi aj európskymi umelcami.

Prajem všetkým milovníkom hudobného umenia, aby si v našej ponuke našli to, čo v hudbe sami vyhľadávajú.

Vladimír Godár
Predseda Festivalového výboru BHS

otvoriť