Príhovor ministra kultúry Slovenskej republiky

Vážení festivaloví návštevníci, vážení hostia,

v rámci tohtoročného 52. ročníka Bratislavských hudobných slávností je do festivalového programu zaradených viac slovenských skladieb, orchestrov a interpretov, ako zvyčajne. BHS týmto reflektujú Rok slovenskej hudby, ktorý vyhlásilo ministerstvo kultúry s cieľom zviditeľniť slovenskú hudobnú kultúru doma aj v zahraničí.

Carl Gustav Jung v jednej zo svojich prednášok napísal, že umenie je kontinuita, a nie pokrok odtrhnutý od koreňov. Návštevníci tohtoročných Bratislavských hudobných slávností sa môžu tešiť nielen na diela slovenských majstrov ako napríklad Ján Levoslav Bella či Alexander Moyzes, ktorých okrúhle výročia si pripomíname. Kontinuitu slovenskej hudby bude v programe BHS 2016 reprezentovať aj hudba, ktorá sa na území Slovenska hrala už v 17. storočí a tiež viaceré koncipované programy zamerané na diela súčasnej generácie slovenských skladateľov ako Ilja Zeljenka, Miro Bázlik, Ivan Parík, Vladimír Godár, Ján Zach, Jana Kmiťová, Marek Piaček či Petra Bachratá.

Slovenská skladateľská, dirigentská či umelecká stopa sa vinie celým 52. ročníkom BHS. Dva zahraničné orchestre budú na festivale hosťovať so slovenskými dirigentmi – FOK z Prahy so svetoznámym Ondrejom Lenárdom, Philharmonia Orchestra London bude dirigovať Juraj Valčuha. Naopak, atraktívni zahraniční dirigenti a sólisti sa predstavia so slovenskými orchestrami – zážitkom určite bude úvodný koncert Slovenskej filharmónie pod taktovkou Jamesa Judda s huslistom Vadimom Repinom, či záverečný koncert tohtoročného festivalu pod taktovkou Jamesa Conlona. Osobne sa veľmi teším aj na koncert Royal Concertgebouw Orchestra Amsterdam a ich nadnárodný projekt Side by Side, v rámci ktorého budú na interpretácii ouvertúry spolu s členmi hosťujúceho prestížneho telesa participovať aj mladí slovenskí hudobníci.

Bratislavské hudobné slávnosti sa za viac ako polstoročie stali skvostom medzi európskymi hudobnými festivalmi. Každoročne vo svojom bohatom programe prezentujú slovenskú i svetovú hudbu, čím predstavujú významnú zložku rozvíjania slovenskej hudobnej tradície. Verím, že tohtoročný 52. ročník naplní očakávania tak poslucháčov, ako aj organizátorov tohto výnimočného festivalu.

Prajem vám nezabudnuteľný umelecký zážitok

Marek Maďarič, minister kultúry SR

otvoriť