BHS 2015, Organový recitál / Kennedy

Dexter Kennedy

Dexter Kennedy

Pozrieť

27. 9. 2015 o 11:00 h
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie

Účinkuje

Dexter Kennedy – organ

Program

Marcel Dupré – Prelúdium a fúga H dur, op. 7 č. 1
Jean Langlais – Cantilène zo Suity breve
Jean Alain – Deuxième Fantaisie, JA. 91
Charles-Marie Widor – Andante sostenuto zo Symphonie gothique, op. 70
William Albright – Z Organovej knihy III: Basse de Trompette, Jig for the feet (Totentanz), Nocturne, Finale: The Offering
César Franck – Chorál č. 1 E dur
Luis Vierne – Scherzo zo Symphonie č. 2, op. 20
Maurice Duruflé – Sicilienne zo Suity, op. 5
Olivier Messiaen – Dieu Parmi Nous z La Nativité du Seigneur

V priebehu 19. storočia sa začala vďaka staviteľovi organov Aristidovi Cavaillé-Collovi vo Francúzsku akási veľká revolúcia. Do popredia sa začala predierať zvukovosť a tradičný nemecký polyfonický ideál ustupoval do úzadia. Model organového symfonizmu sa stal záväzný a ovplyvňoval dokonca aj symfonickú tvorbu mnohých skladateľov. Galéria francúzskych tvorcov, zaoberajúcich sa organovou interpretáciou je pestrá a pritom je ich tvorba veľmi koherentná.
Dexter Kennedy zvíťazil minulý rok na jednej z najstarších a najvýznamnejších organových súťaži a získal Grand Prix de Chartres 2014. Stal sa prvým Američanom po 20 rokoch, ktorý získal toto ocenenie.

Videozáznam

Václav Frkal – zvuk, svetlá
Peter Gonda – technická spolupráca
Marek Piaček – postprodukcia
Stano Beňačka – kamery, strih, réžia

Vyrobila Slovenská filharmónia © 2015

otvoriť