BHS 2014, Slovenský komorný orchester

Slovenský komorný orchester

Slovenský komorný orchester

Pozrieť

2. 10. 2014 o 19:30 h
BHS – Bratislavské hudobné slávnosti, Malá sála Slovenskej filharmónie

Účinkujú

Slovenský komorný orchester
Ewald Danel – dirigent

Program

Heinrich Ignaz Franz Biber von Bibern – Battalia à 10, C. 61
Josef Suk – Meditácia na staročeský chorál Svatý Václave
Dmitrij Šostakovič – Komorná symfónia c mol, op. 110 a
Jozef Podprocký – Suita rediviva, op. 14, č. 5
Ján Valach – B-A-C-H – Obrázky zo života
Benjamin Britten – Simple Symphony, op. 4

Hudobné ilustrácie bojových scén boli veľmi obľúbenou témou barokových skladateľov. Biber, husľový virtuóz a renomovaný skladateľ, pôsobiaci najmä v Kroměříži a v Salzburgu, sa zapojil do tohto trendu slávnou Sonatou Battalia. Inou večnou témou je vlastenectvo. Používanie archaických symbolov je účinným prostriedkom, akým je možné zvýrazniť tento rozmer – takto postupoval aj Josef Suk v prípade aplikácie chorálu Svatý Václave. Špecifickým námetom hudobníkov sú autobiografické projekty; Dmitrij Šostakovič riešil veľmi veľa svojich diel na tematickom podklade kryptogramu svojho mena D-Es-C-H. Expresívna Komorná symfónia c mol nie je výnimkou. Zatiaľ čo Šostakovičova osobná dráma súvisí s jeho súčasnosťou, Suita rediviva Jozefa Podprockého je dialógom súčasníka s dávnou minulosťou. Dielo Jána Valacha, venované Bachovi a Slovensku, je podobne ako Šostakovičova Komorná symfónia osnované na slávnom kryptograme mena barokového skladateľa B-A-C-H. Koncert uzavrie iskrivá Simple Symphony talentovaného študenta Benjamina Brittena, pôvabné dielo, ktoré v mnohom zabezpečilo skladateľovi úspešnú kariéru.

Udalosti

  • Žiadne udalosti
  • otvoriť