Konferencia „Jozef Kresánek – inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry“

V roku 2013 si pripomíname 100. výročie narodenia významnej osobnosti slovenskej hudobnej kultúry, univ. prof. PhDr. Jozefa Kresánka, DrSc., (1913–1986) zakladateľa modernej slovenskej muzikológie, dlhoročného pedagóga na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, formovateľa bádateľskej tradície v rôznych oblastiach hudobnej vedy, skladateľa, organizátora vedeckého života na Slovensku v druhej polovici 20. storočia.

Pri príležitosti tejto významnej udalosti pripravuje Katedra hudobnej vedy FFUK v spolupráci so Slovenskou muzikologickou asociáciou pri SHÚ, festivalovým výborom Bratislavských hudobných slávností 2013 a Základnou umeleckou školou Jozefa Kresánka muzikologickú konferenciu s medzinárodnou účasťou, venovanú tvorivému odkazu tejto osobnosti. Konferencia s názvom „Jozef Kresánek – inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry“, je plánovaná na dni 9.–11. októbra 2013 v Bratislave, v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti.

V jej rámci zamýšľame venovať pozornosť aj dvom najvýznamnejším odchovancom a spolupracovníkom Jozefa Kresánka – Miroslavovi Filipovi (1932–1973) a Petrovi Faltinovi (1939–1981).

Sledujte nás pre viac informácií!

otvoriť