Bratislavské hudobné slávnosti – 48. ročník

48. ročník

28. septembra – 14. októbra 2012

Hlavný usporiadateľ
 Slovenská filharmónia z poverenia a s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR. BHS sa konajú pod záštitou prezidenta SR Ivana Gašparoviča.

Čestná prezidentka BHS – Edita Gruberová.

BHS – člen Európskej asociácie festivalov.

otvoriť