Stĺpová sieň Slovenskej filharmónie

Mapa nie je dostupná

Adresa
Nám. Eugena Suchoňa
Bratislava

Najbližšie akcie

Musica aeterna – nedeľa, 30. 9. o 16:00
Slovenský komorný orchester – sobota, 13. 10. o 16:00

otvoriť