zbormajster

Najbližšie koncerty

Koncert operných árií a zborov – Verejná generálka – nedeľa, 28. 9. o 11:00
Koncert operných árií a zborov – utorok, 30. 9. o 19:30
Filharmonický orchester Monte Carlo, Slovenský filharmonický zbor – utorok, 29. 9. o 19:30
Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor – sobota, 3. 10. o 19:30
Slovenský komorný orchester – nedeľa, 20. 11. o 10:30
APOLLOOPERA – nedeľa, 20. 11. o 16:00
Štátny komorný orchester Žilina – nedeľa, 20. 11. o 19:00
Štátna filharmónia Košice – štvrtok, 24. 11. o 19:00
Slovenská filharmónia – Záverečný koncert 52. ročníka BHS – nedeľa, 4. 12. o 19:00

otvoriť