Slovenský komorný orchester

sobota 13. 10. 2018 o 16:00
Stĺpová sieň Slovenskej filharmónie

Slovenský komorný orchester

ÚČINKUJÚ

Slovenský komorný orchester
Ewald Danel – umelecký vedúci  
Pablo Barragán – klarinet

PROGRAM

Jan Václav Stamic – Symfónia č. 1 G dur Mannheimská
Eugen Suchoň – 
Serenáda pre sláčikový orchester, op. 5 ESD 50b     
Carl Maria von Weber – Klarinetové kvinteto B dur, op. 34                          
Ottorino Respighi – Starobylé árie a tance / Antiche arie e danze – Suita č. 3 P. 172

VSTUPNÉ:  16 €     VSTUPENKY

Serenády pre sláčikový orchester sú veľmi rozšíreným hudobným útvarom. Azda len Grieg a Čajkovskij k nim siahli ako zrelí majstri. Inak sú skôr produktmi mladosti a hľadania nových perspektív. Tak je tomu v prípade pôvabnej Serenády Eugena Suchoňa. Rýchle časti Pochod, Scherzo a Finale zaujmú až útočným vtipom; Uspávanka a Nokturno vrúcnou a hlbokou lyrikou. Nonšalantnosť a plné hudobnícke nasadenie sprevádzajú kompozície Carla Mariu von Webera, známeho koncertného klaviristu a autora, ktorý pohotovo písal diela na objednávku zo strany disponovaných interpretov.

Hosťom je španielsky klarinetista Pablo Barragán. Kritika ho považuje za vynikajúceho hudobníka nielen kvôli neodolateľnej interpretácii, ale aj kvôli jeho vášnivému prejavu, schopnosti komunikácie a senzibilite.20181013-pablo-barragan-klarinet ewald-danel-c-alexander-trizuljak-5122 slovak-chamber-orchestra-2-jan-f-lukas

otvoriť