Musica aeterna

nedeľa 30. 9. 2018 o 16:00
Stĺpová sieň Slovenskej filharmónie

Musica aeterna

ÚČINKUJÚ

Musica aeterna
Peter Zajíček –
 umelecký vedúci, dirigent
Czech Ensemble Baroque Quintet
Sophie Daneman – soprán
Frithjof Smith – kornet

PROGRAM

André Campra, Michel Lambert, Jean-Baptiste Lully, Marc-Antoine Charpentier
Egon Krák  – Umlčané múzy     p r e m i é r a
(koncertná lyrická tragédia podľa Horácia a Ovídia)

VSTUPNÉ:  16 €     VSTUPENKY

Koncert z hudby francúzskeho baroka i slovenskej moderny je spomienkou na koniec Veľkej vojny v európskom historickom kontexte, evokujúcou symbolický obraz umlčaných múz… Múzy nás budú sprevádzať od veľkolepej nádhery hudby, ktorá sa zrodila v „Storočí  Ľudovíta XIV“ (Voltaire) k vokálnemu cyklu Umlčané múzy (2018), ktorého protagonistkou bude magická britská sopranistka Sophie Daneman.

20180930-sophie-daneman-2-photo-credit-sandra-lousada20180930-frithjof-smith20180930-czech-ensemble-baroque-quintet

otvoriť