Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Ladislav Kupkovič (SK)