Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Juraj Pospíšil (SK)