Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Miloš Sedmidubský (CZ)