Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Vladimír Sommer (CZ)