Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Ivan Hrušovský (SK)