Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Ľudovít Rajter (SK)