Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Jan Klusák (CZ)