Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Peter Kolman (SK)