Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Marek Piaček (SK)