Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Heinrich Sutermeister (CH)