Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Teodor Šebo-Martinský (SK)