Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Alessandro Stradella (IT)