Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Jozef Podprocký (Sk)