Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Frico Kafenda (SK)