Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Jozef Kresánek (SK)