Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Václav Kučera (CZ)