Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Alfréd Zemanovský (SK)