Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Igor Dibák (SK)