Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Johann Gottfried Walther (DE)