Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Václav Dobiáš (CZ)