Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Ruth Zechlin (DE)